Stupava, Synagóga

Synagóga bola postavená v roku 1803 a patrí medzi dva zachované príklady deväť klenbového typu synagóg na Slovensku. Nachádza sa v centre mesta oproti kaštieľu Pálffyovcov, na dlhom pozemku pri potoku. Exteriér je charakteristický masívnymi stenami s drobnými barokovými oknami, sedlovou strechou a výrazným štítom s oválnymi otvormi na vetranie, ktorý je typický pre architektúru oblasti Záhoria. Modlitebnej hale dominujú štyri stĺpy, ktoré podopierajú deväťklenbový strop a pôvodne ohraničovali centrálne umiestnenú bimu. Unikátnu synagógu sa podarilo zachrániť a obnoviť v rokoch 2002 – 2015 vďaka dlhodobej iniciatíve bratislavskej mimovládnej organizácie Jewrope pod vedením Dr. Tomáša Sterna. Čiastočne obnovený interiér synagógy sa využíva ako miesto židovských rodinných akcií a kultúrnych aktivít.

Židovská náboženská obec v Stupave patrila medzi najstaršie na území dnešného Slovenska. Jej počiatky siahajú do 17. storočia, keď sa židia usadili na pozemkoch významnej uhorskej šľachtickej rodiny – Pálffyovcov. Najstarší známy náhrobný kameň na miestom židovskom cintoríne pochádza z roku 1642. Vrchol prosperity dosiahla komunita v prvej polovici 19. storočia. V roku 1828 mala 819 členov, čo predstavovalo približne štvrtinu obyvateľstva Stupavy z celkového počtu 3374. Spravovala vynikajúcu školu, ktorú navštevovali aj deti z kresťanských rodín. Koncom 19. storočia klesol počet členov komunity, keďže veľa mladých ľudí odišlo bývať do Bratislavy či Viedne. V roku 1940 už mala len 191 členov, z ktorých väčšina zahynula počas holokaustu. V súčasnosti už v Stupave nie je aktívna židovská komunita. V meste sa nachádza starý židovský cintorín (Pri Borníku 1693).

Adresa

Hlavná ulica
Stupava

Koordináty

48°16’24.6″N
17°01’51.4″E