O nás

Slovenská cesta židovského kultúrmeho dedičstva je projektom Neinvestičného fondu židovského kultúrneho dedičstva – Menorah v Bratislave. Cesta je slovenským členom siete Európskych ciest židovského kultúrneho dedičstva, ktorá je držiteľom certifikácie „Kultúrna cesta Rady Európy“.

N.f. židovského kultúrneho dedičstva – Menorah bol založený v roku 2000 a venuje sa ochrane kultúrneho dedičstva prostredníctvom dokumentačnej, výskumnej, výstavnej, publikačnej a vzdelávacej činnosti. Sme strategickým partnerom Židovského komunitného múzea. Spolupracujeme so Židovskou náboženskou obcou Bratislava a Židovským kultúrnym inštitútom, ako aj inými partnermi.

N.f. židovského kultúrneho dedičstva – Menorah skúma slovenské židovské kultúrne dedičstvo, architektúru synagóg a areály cintorínov, iné stavebné dedičstvo a ďalšie artefakty židovskej hmotnej kultúry na Slovensku. Organizujeme výstavy a vzdelávacie semináre, vydávame katalógy Židovského komunitného múzea a vytvorili sme a spravujeme širokú škálu online zdrojov.

Náš profesionálny tím pracuje na princípoch moderného manažmentu – efektívne a s orientáciou na projekt, čo nám dovoľuje aktívne reagovať na potreby ohrozeného židovského kultúrneho dedičstva v našej krajine. Sme otvorení spolupráci s ľubovoľnou slovenskou alebo zahraničnou organizáciou alebo jednotlivcami, ak to bude v prospech slovenského židovského kultúrneho dedičstva.

Kontakt

Slovenská cesta židovského kultúrneho dedičstva
N.f. židovského kultúrneho dedičstva – Menorah
Kozia 18, 814 47 Bratislava

E-mail: synagoga.slovaca@gmx.net

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že sa nezaoberáme súkromným výskumom rodokmeňov a na žiadosti v tejto oblasti nemôžeme odpovedať.