Konferencie

Každoročnú konferenciu Židovské kultúrne dedičstvo na Slovensku organizujeme od roku 2015. Jej cieľom je prezentovať najvýznamnejšie projekty v tejto oblasti, ako aj osloviť publikum so záujmom pre naše kultúrne dedičstvo ako aj vytvoriť priestor na výmenu názorov a prezentáciu úspešných aktivít na inšpiráciu iných. Každý ročník konferencie je zameraný aj na jeden z regiónov Slovenska.

Osem ročníkov sa uskutočnilo v Bratislave, Žiline, Prešove, Lučenci, Nových Zámkoch ako klasické prezenčné konferencie. Od roku 2020 konferenciu organizujeme v online formáte, ktorého cieľom je osloviť širšie publikum: Trnava (2020), Košice (2021) a Trenčín (január 2023). Okrem týchto úspešných online konferencií sme v apríli 2022 zorganizovali špeciálnu konferenciu venovanú Eugenovi Bárkányovi.

Židovské kultúrne dedičstvo na Slovensku

24. 1. 2023 / Online konferencia

Židovské kultúrne dedičstvo na Slovensku

9. 11. 2021 / Online konferencia

Židovské kultúrne dedičstvo na Slovensku

26. 10. 2020 / Online konferencia