Židovské múzeá a expozície judaík na Slovensku

Museum of Jewish Culture

Bratislava, Múzeum židovskej kultúry

Múzeum židovskej kultúry je špecializovaným múzeom Slovenského národného múzea a významnou štátnou inštitúciou, ktorá sa venuje židovskému kultúrnemu dedičstvu. Múzeum židovskej kultúry sídli v Zsigrayovej kúrii, pôvodnom zachovanom dome na Židovskej ulici. Je spomienkou na historickú židovskú štvrť, ktorá bola zbúraná v 60. rokoch 20. storočia pri výstavbe Mosta SNP. Baroková kúria z 18. storočia, prestavaná v 19. storočí, je od roku 1993 sídlom stálej expozície múzea.

Zobraziť viac

Jewish Community Museum

Bratislava, Židovské komunitné múzeum

Židovské komunitné múzeum založila Židovská náboženská obec Bratislava v roku 2012. Jeho stála expozícia je umiestnená v priestore bývalej ženskej galérie v synagóge na Heydukovej ulici. Expozícia je prístupná počas výstavnej sezóny od začiatku júna do začiatku októbra. Výstava, ktorej kurátormi sú Jana Švantnerová a Maroš Borský, rozpráva príbeh bratislavských židov.

Zobraziť viac

Micromuseum of Ármin Schnitzer

Komárno, Mikromúzeum Ármina Schnitzera

Mikromúzeum Ármina Schnitzera je malá stála expozícia venovaná kultúrnemu dedičstvu židovskej obce v Komárne. Nachádza sa v budove bývalého židovského chudobinca Menház, ktorý je dnes židovským komunitným centrom v Komárne.

Zobraziť viac

Ľudovít Feld Cultural center

Košice, Kultúrne centrum Ľudovíta Felda

Významnú židovskú kultúrnu inštitúciu založila židovská náboženská obec pod vedením Dr. Jany Teššerovej v roku 2015. Pôsobí v synagóge na Puškinovej ulici v centre mesta a je venovaná košickému židovskému umelcovi Ľudovítovi Feldovi. Zručného umelca, ktorý trpel nanizmom, v tábore Osvienčim ušetril pred smrťou známy nacistický zločinec Dr. Josef Mengele.

Zobraziť viac

Prešov, Expozícia judaík

Prvé Židovské múzeum na Slovensku vzniklo v roku 1928 a pôsobilo až do druhej svetovej vojny v Prešove. Múzeum prevádzkoval Spolok židovského múzea pod vedením inžiniera Eugena Bárkánya. Zhromaždilo unikátnu zbierku judaík prevažne z regiónu východného Slovenska, ktorú v roku 1952 Bárkány deponoval v Štátnom židovskom múzeu v Prahe. V roku 1993 bola odovzdaná Židovskej náboženskej obci v Prešove.

Zobraziť viac

Žilina, Expozícia judaík

Židovská obec v Žiline vlastní vzácnu zbierku judaík, ktorá je dokladom o bohatom židovskom komunitnom živote v Žiline, Bytči, Varíne a v ďalších miestach tohto regiónu severozápadného Slovenska. Zbierka je vystavená v synagóge, ktorú si v roku 1927 postavila ortodoxná obec.

Zobraziť viac