Spišské Podhradie, Synagóga

Synagóga je jednoduchá stavba s maurskými prvkami, ktorá slúžila malej ortodoxnej obci a predstavuje typický príklad provinčnej synagogálnej architektúry 19. storočia. Bola postavená v roku 1875 a po požiari opravená v rokoch 1905 – 1906. V interiéri sa zachovala ženská galéria na liatinových stĺpoch, svätostánok (aron hakodeš) a pôvodná bohatá maurská stropná maľba, ktorá je momentálne v procese reštaurovania. Synagóga bola mnoho rokov v procese obnovy a používa sa na rôzne kultúrne podujatia. Budovu vlastní Ústredný zväz židovských náboženských obcí v SR, ktorá ju za symbolickú sumu prenajíma miestnej samospráve.

Spišské Podhradie sa rozprestiera pod majestátnym Spišským hradom, ktorý je na zozname Svetového kultúrneho dedičstva UNESCO. Mesto bolo v minulosti charakteristické zmiešaným obyvateľstvom, pokojne tu vedľa seba žili obyvatelia slovenskej i nemeckej národnosti, od roku 1840 aj židia, ktorí dovtedy smeli bývať iba v jedinej spišskej lokalite – v Huncovciach pri Kežmarku. V Spišskom Podhradí sa po vzniku rabinátu židovská populácia rýchlo rozrástla z 219 židovských občanov v roku 1869 na 458 v roku 1940. Židia predstavovali 14,7 % z celkového počtu obyvateľov mesta. Miestna komunita bola ortodoxná a okrem ješivy spravovala viaceré iné inštitúcie. V súčasnosti už v Spišskom Podhradí nežijú žiadni židia. Nemými svedkami minulosti sú len synagóga a židovský cintorín tri kilometre za mestom.

Adresa

Štefánikova 78
Spišské Podhradie

Koordináty

48°59’52.6″N
20°45’16.6″E