Spišská Nová Ves, Cintorín

Židovský cintorín sa nachádza vo východnej časti mesta pri železničnej trati. Najstarší hrob pochádza z roku 1880 a najmladší z roku 1955. Ku koncu druhej svetovej vojny prestavala nemecká armáda dom smútku na vojenský bunker, ktorý sa zachoval dodnes. Po vojne boli po stranách cintorína vybudované garáže. Vzhľadom na to, že cintorín nebol desaťročia udržiavaný, mnohé náhrobníky padli za obeť vandalom alebo ich odcudzili. Cintorín bol upravený vďaka iniciatíve dejepisného krúžku Gymnázia na Školskej ulici. Bola tu umiestnená informačná tabuľa o jeho histórii i miestnej židovskej komunite. Cintorín dnes udržiavajú gymnazisti a aktivisti pod vedením Dr. Ruženy Kormošovej. Cintorín sme do Cesty zaradili ako príklad úspešného začlenenia pamiatky do vzdelávacích aktivít pre mládež a ako príklad uchovania lokálnej pamäti na zaniknutú komunitu.

Prítomnosť židov v regióne bývalého Spiša bola dlho lokalizovaná na jedno miesto – Huncovce. V Spišskej Novej Vsi vznikla židovská obec až v šesťdesiatych rokoch 19. storočia. Po rozkole v uhorskom židovstve sa pripojila k smeru status quo ante. Synagóga, ktorú si komunita postavila v roku 1899, sa stala v roku 1941 cieľom podpaľačského útoku nemeckej skupiny Hitlerjugend. Jej členovia boli na výlete v neďalekej obci Novoveská Huť. Synagógu neskôr zbúrali. Zaujímavosťou je, že zvitok Tóry zo synagógy bol zachránený pred zničením a dnes sa používa v kongregácii Northwood and Pinner Liberal Synagogue v Londýne. Dnes už v Spišskej Novej Vsi nežijú židia, ich pamiatku uchováva Dr. Ružena Kormošová so študentmi a aktivistami. Na mieste zničenej synagógy bola osadená pamätná tabuľa. V roku 2022 vydala Ružena Kormošová rozsiahlu monografiu o miestnej židovskej komunite.

Adresa

Kollárova Street
Spišská Nová Ves

Koordináty

48°56’47.5″N
20°34’32.5″E