Prešov, Ortodoxná synagóga

Ortodoxná synagóga je ústrednou budovou vo vzácnom komplexe rituálnych stavieb prešovskej ortodoxnej židovskej obce. Objekt postavila v rokoch 1897 – 1898 košická stavebná firma Kollacsek & Wirth. V deväťdesiatych rokoch 20. storočia prešla synagóga generálnou rekonštrukciou a dodnes slúži ako miesto židovských bohoslužieb. Na ženskej galérii je inštalovaná zbierka judaík Židovského múzea založeného v roku 1928. Vzácna zbierka nebola zničená počas vojny a do roku 1993 ju opatrovali v Štátnom židovskom múzeu v Prahe. Okrem synagógy zahŕňa unikátny areál židovskej obce objekty chasidského beit midrašu, rabinátu, rituálneho mäsiarstva, školy a kancelárie obce. V strede nádvoria stojí pamätník holokaustu.

Prešov bol slobodným kráľovským mestom a židia sa tu celé stáročia nesmeli usadiť. Obývali neďalekú obec Šebeš-Kelemeš (dnešné Ľubotice), odkiaľ prichádzali do Prešova za obchodom. Prvým židom v meste bol vplyvný obchodník Marek Holländer, ktorému sa tu podarilo usadiť napriek odporu mnohých mešťanov. Na hlavnom námestí dal postaviť Neptúnovu fontánu. Jeho syn Leo sa v roku 1830 stal prvým predsedom židovskej obce v Prešove a bol popredným bojovníkom za rovnoprávnosť židov v Uhorsku. Po roku 1871 v meste pôsobili dve židovské obce, neologická a ortodoxná. Pred druhou svetovou vojnou tu žilo 4308 židov, ktorí predstavovali 17,6 % z celkového počtu obyvateľov mesta. Bývalá neologická synagóga (Konštantínova ul.) je dnes využívaná ako obchod. V meste sú tri židovské cintoríny. V Prešove dodnes pôsobí aktívna Židovská náboženská obec, ktorá má asi 50 členov.

Adresa

Okružná 32
Prešov

Koordináty

48°59’59.9″N
21°14’16.2″E