Šahy, Synagóga

Synagóga status quo ante bola postavená v roku 1852 na malom námestí v centre mesta. Jej západná fasáda sa prezentuje trojicou vstupných portálov a hebrejským žalmom v atike. Vzhľadom na to, že objekt dlhé desaťročia chátral a slúžil len ako sklad, v jeho interiéri sa okrem liatinových stĺpov ženskej galérie nezachovali žiadne stopy pôvodného inventára. Pred niekoľkými rokmi bola synagóga obnovená vďaka aktivite miestneho rodáka, psychológa Dr. Pétera Hunčíka. Dnes slúži ako galéria a centrum súčasného umenia, ktoré vedie miestna nadácia. V tesnej blízkosti hlavného námestia ponúka tento priestor miesto pre širokú paletu výtvarných, hudobných a literárnych podujatí. Na nádvorí synagógy inštalovali pamätník holokaustu. Budova ortodoxnej synagógy z roku 1929 stojí neďaleko.

Šahy sa nachádzali na území župy Hont, v ktorej sa židia dlho nemohli usadiť. K osídleniu židovským obyvateľstvom došlo až po roku 1840. Židovská populácia rýchlo rástla a v období pred druhou svetovou vojnou tvorili židia približne 15 % z celkového počtu obyvateľov. Židia sa angažovali v menších aj väčších obchodoch, bola to napríklad najstaršia kníhtlačiareň v meste – kníhtlačiareň Neumann. Po rozkole v uhorskom židovstve sa väčšia časť členov obce pridala na stranu status quo ante. Menšia ortodoxná komunita vznikla až v roku 1876. Šahy mali v roku 1930 približne 850 židovských občanov, v súčasnosti je to len niekoľko málo ľudí. Na budove miestneho historického múzea sa nachádza pamätná tabuľa s menami viac ako 900 obetí holokaustu z celého regiónu. V meste sa zachovali dva cintoríny a dve budovy bývalých synagóg.

Adresa

Béla Bártók Square 12
Šahy

Koordináty

48°04’16.9″N
18°56’53.9″E