Bardejov, Synagóga Bikur cholim

Synagógu Bikur cholim dal v centre mesta v roku 1929 vybudovať židovský spolok starostlivosti o chorých. Je to jednoduchý objekt orientovaný do ulice východnou fasádou, ktorej dominantou je dvojica gotizujúcich lomených okien a hebrejský nápis s názvom spolku, ktorý dal synagógu postaviť. Vďaka dlhoročnej starostlivosti posledného príslušníka bardejovskej židovskej komunity pána Maximiliána Špíru je dnes objekt jednou z najlepšie zachovaných synagóg na Slovensku. Nástennými maľbami pestro zdobený interiér spolu s pôvodným inventárom sú pôsobivým pamätníkom bardejovskej židovskej minulosti a jej tragického zániku. Unikátna synagóga vo vlastníctve Ústredného zväzu židovských náboženských obcí v SR je integrálnou súčasťou lokality Svetového kultúrneho dedičstva UNESCO.

Bardejov bol prosperujúce slobodné kráľovské mesto, a tak sa v ňom židia po mnohé stáročia nesmeli usadiť. Organizovaná židovská komunita vznikla až v prvej tretine 19. storočia, keď si za hradbami mesta vybudovala rozsiahly komplex stavieb označovaný ako židovské suburbium. Tento areál zahŕňa Starú synagógu, školskú budovu (beit midraš) a rituálne kúpele a ďalšie objekty. Obec bola prísne ortodoxná a mnohí jej členovia patrili k príslušníkom chasidského hnutia. Niekoľko generácií rabínov pôsobiacich v Bardejove a v okolí pochádzalo z významnej rabínskej dynastie Halberstammovcov. V roku 1940 žilo v meste 2441 židov (28,7 % z celkového počtu obyvateľov), ktorí využívali dve synagógy, rituálny kúpeľ, dve školy, päť modlitební, päť dobročinných spolkov a dve kníhtlačiarne. Dnes v meste nežije ani jeden žid.Bardejov bol prosperujúce slobodné kráľovské mesto, a tak sa v ňom židia po mnohé stáročia nesmeli usadiť. Organizovaná židovská komunita vznikla až v prvej tretine 19. storočia, keď si za hradbami mesta vybudovala rozsiahly komplex stavieb označovaný ako židovské suburbium. Tento areál zahŕňa Starú synagógu, školskú budovu (beit midraš) a rituálne kúpele a ďalšie objekty. Obec bola prísne ortodoxná a mnohí jej členovia patrili k príslušníkom chasidského hnutia. Niekoľko generácií rabínov pôsobiacich v Bardejove a v okolí pochádzalo z významnej rabínskej dynastie Halberstammovcov. V roku 1940 žilo v meste 2441 židov (28,7 % z celkového počtu obyvateľov), ktorí využívali dve synagógy, rituálny kúpeľ, dve školy, päť modlitební, päť dobročinných spolkov a dve kníhtlačiarne. Dnes v meste nežije ani jeden žid.

Adresa

Kláštorská 10
Bardejov

Koordináty

49°17’31.5″N
21°16’25.8″E