Bardejov, Areál starej synagógy

Najvýznamnejšou lokalitou židovského kultúrneho dedičstva v Bardejove je areál tzv. židovského suburbia – skupina židovských rituálnych stavieb neďaleko historického centra mesta. Pozostáva zo Starej synagógy, školy (beit midraš), niekoľkých rituálnych kúpeľov, výhrevne a vodnej veže. Stará synagóga pochádza z roku 1836 a je najstaršou stavbou areálu. Ide o unikátny typ deväťklenbovej synagógy. Hlavný modlitebný priestor v centre podopierajú štyri piliere, medzi ktorými je umiestnená bima. Klenby sú pokryté bohatou ornamentálnou maľbou. Najzaujímavejším artefaktom je hebrejský chronostichon s dedikačným nápisom. Poeticky ladený text poskytuje informácie o čase výstavby a donátoroch. Synagóga slúžila dlhé roky ako železiarstvo, kým ju jej vlastník, Ústredný zväz židovských náboženských obcí v SR neobnovil vďaka verejnému financovaniu, predovšetkým z Grantu EEA poskytnutých Nórskom, Islandom a Lichtenštajnskom na záchranu významných pamiatok v našom regióne Európy.

Vďaka dvojici miestnych aktivistov, Pavlovi a Petrovi Hudákovcom, sa tu konajú vzdelávacie a kultúrne aktivity. Po záchrane výhrevne a vykopávkach najstaršej mikve sa v súčasnosti obnovuje budova beit midrašu. Bol postavený koncom devätnásteho storočia a slúžil na štúdium Tóry a ako modlitebňa. Rituálny kúpeľ z toho istého obdobia tvorí prednú budovu areálu orientovanú do ulice. V roku 1991 tu bola odhalená pamätná tabuľa obetiam holokaustu. Vedľa areálu stojí pamätník holokaustu so zoznamami obetí z Bardejova a okolia. Pamätník postavila organizácia Bardejov Jewish Preservation Committee pod vedením pána Emila Fisha z USA.

Adresa

Mlynská 13
Bardejov

Koordináty

49°17’38.3″N
21°16’06.1″E