Bratislava, Pamätník Chatama Sofera

Pamätník Chatama Sofera je židovské posvätné miesto a významné pútnické miesto, kde je pochovaný Chatam Sofer a ďalší významní rabíni a učenci Tóry. História cintorína pod hradom pri dnešnom tuneli siaha do 17. storočia, keď Pálffyovci povolili svojim židovským poddaným, aby si na pozemku medzi skalným bralom a Dunajom zriadili cintorín. Slúžil komunite do roku 1847. Ohrozený bol až v roku 1943, keď v dôsledku výstavby tunela rozhodli o jeho likvidácii. Väčšinu hrobov exhumovali a ostatky starostlivo preniesli na neďaleký Nový ortodoxný cintorín. Iba malú skupinu (22) hrobov bratislavských učencov sústredených okolo hrobu Chatama Sofera ponechali na pôvodnom mieste a prekryli ju betónovými panelmi. V rokoch 2000 – 2002 prebehla generálna rekonštrukcia hrobky podľa projektu architekta Martina Kvasnicu.

Moše Schreiber (1762 – 1839), známy ako Chatam Sofer, bol významný ortodoxný rabín a učenec. Narodil sa vo Frankfurte nad Mohanom, pôsobil ako rabín v Prostějove a burgenlandskom Mattersdorfe. V roku 1806 sa stal rabínom vo vtedajšom Pressburgu. 19. storočie prinieslo mnoho spoločenských zmien, ktoré poznačili aj život európskeho židovstva. Rozpad štruktúry tradičnej komunity a židovského života sprevádzali asimilačné tendencie, ako aj prvá vlna reformného hnutia. Práve Chatam Sofer sa stal vodcom tradicionalistickej reakcie na tieto zmeny. Prísne ortodoxný rabín viedol v Bratislave ješivu, ktorá bola popredným centrom tradičného židovského učenia v Európe. Po jeho smrti fungovala pod vedením Soferových potomkov. Zavreli ju v roku 1941.

Pamätník nie je múzeum, ale posvätné miesto. Návštevníci musia mať dôstojné oblečenie. U mužov sa vyžaduje pokrývka hlavy.

Adresa

Nábrežie arm. gen. Ludvíka Svobodu
Bratislava

Koordináty

48°08’30.7″N
17°05’28.0″E