Komárno, Menház

Centrum židovského náboženského a kultúrneho života v Komárne sa nachádza v objekte židovského starobinca so synagógou, ktorý bol postavený v roku 1896. Vstup do komplexu s neogotickou tehlovou fasádou je na nároží. V severnej časti jeho zadného traktu sa nachádza synagóga, zdôraznená vysokou štítovou strechou, rozetovým oknom a vstupným portálom. Interiér synagógy tvorí jednoduchý priestor zaklenutý valenou klenbou s pôvodným mobiliárom a pôsobivou neogotickou výzdobou. Na severnej stene synagógy sa nachádza pamätník holokaustu. Návštevníci by nemali zabudnúť na prehliadku Mikromúzea Armína Schnitzera. Predstavuje židovskú domácnosť, sviatky a synagógu. Tiež pripomína obete holokaustu a rozpráva rodinné príbehy. Je neoddeliteľnou súčasťou aktivít miestnej komunity. Navštíviť možno aj neogotickú synagógu v budove Menházu, ktorá sa dodnes používa.

Židovské osídlenie sa začalo v Komárne formovať v 18. storočí. V priebehu 50 rokov sa počet židov skoro strojnásobil, z 849 (1850) na 2296 (1900). Po peštianskom kongrese na prelome rokov 1868/69 sa komárňanská obec pridala k neologickému prúdu judaizmu. Samostatná ortodoxná komunita vznikla neskôr, v roku 1880. Tieto dve komunity používali spoločný cintorín rozdelený na dve časti. Zachovali sa aj synagógy oboch komunít. Ortodoxná synagóga sa stala súčasťou komplexu domova pre seniorov, zatiaľ čo neologickú synagógu upravili pre potreby fitnes centra so squashovými kurtami. Najstaršiu synagógu zrekonštruovali na Námestí Európy v centre mesta. V roku 1941 žilo v Komárne 2734 židov, ktorí boli v roku 1944 deportovaní do koncentračného tábora Auschwitz. Prežilo z nich len 248. V Komárne je dodnes aktívna komunita, ktorá je významným cezhraničným centrom židovského života a židovskej kultúry.

Adresa

Eötvösa 15
Komárno

Koordináty

47°45’35.0″N
18°07’21.6″E