Levice, Synagóga

Synagóga v Leviciach je vo vlastníctve mesta od roku 1991. V rokoch 2011 – 2012 prešla kompletnou pamiatkovou obnovou. V súčasnosti sa využíva ako priestor na kultúrne účely. Bola postavená v roku 1883 na okraji historického centra, na pozemku, ktorý vznikol po zasypaní priekopy bývalého opevnenia mesta. Navrhol ju miestny staviteľ Gustav Šišák a nájdeme tu rôzne architektonické myšlienky: antikizujúce západné priečelie, archaicky pôsobiace oporné piliere na bočných fasádach a ženskú galériu na typických liatinových stĺpoch. Pôvodne mala synagóga dve vežičky, ktoré boli neskôr na znak kompromisu medzi tradicionalistami a reformistami v komunite odstránené. Do roku 1967 budovu využívala židovská komunita. V blízkosti synagógy stojí bývalá budova židovskej školy, ukážka modernistickej architektúry z roku 1934. V súčasnosti sa obnovuje na kultúrne účely z grantov EEA, ktoré poskytujú Nórsko, Island a Lichtenštajnsko, za spolufinancovania zo štátneho rozpočtu SR.

Adresa

Kalmána Kittenbergera 1
Levice

Koordináty

48°13’16.4″N
18°36’12.9″E