Košice, Zvonárska, Ortodoxná Synagóga

Najvýznamnejšou židovskou pamiatkou v Košiciach je areál židovskej ortodoxnej obce, v ktorom sa nachádza rituálny kúpeľ (mikve) z polovice 19. storočia, kancelária komunity, rabinát a menšia modlitebňa slúžiaca bohoslužbám. V strede areálu sa nachádza budova ortodoxnej synagógy, ktorá bola postavená podľa plánov miestneho staviteľa Jánosa Baloga v roku 1899. Interiér synagógy s bohatou nástennou maľbou v maurskom štýle je veľkolepý, ženskú galériu podopierajú liatinové stĺpy. Z pôvodného zariadenia sa zachoval iba svätostánok. Interiér zostal zakonzervovaný v pôvodnom stave okrem podláh, aby sa budova dala využívať na kultúrne účely.

Pred holokaustom boli Košice mestom s jednou z najväčších a najprominentnejších židovských komunít na území dnešného Slovenska. V roku 1930 tu žilo 11 500 židov, ktorí tvorili 16,4 % celkovej populácie mesta. Židia sa v Košiciach mohli usadiť až po roku 1840 rovnako ako v iných slobodných kráľovských mestách. Vedľa seba existovali ortodoxná a neologická komunita, skupina veriacich smeru status quo ante i chasidi. Tento rôznorodý a činorodý židovský svet bol zničený v priebehu necelého mesiaca. Od 16. mája do 5. júna 1944 boli skoro všetci židia deportovaní do koncentračného tábora Auschwitz. V súčasnosti má židovská komunita približne 250 členov a je druhá najväčšia na Slovensku. V Košiciach sa zachovali štyri z pôvodných piatich synagóg, ktoré v meste fungovali. Rozsiahly cintorín naďalej slúži svojmu pôvodnému účelu.

Adresa

Zvonárska 7
Košice

Koordináty

48°43’08.5″N
21°15’35.9″E