Žilina, Ortodoxná synagóga

Synagóga niekdajšej žilinskej ortodoxnej komunity dnes slúži ako centrum židovského života v meste. Jednoduchý objekt z dvadsiatych rokov 20. storočia stojí v obytnej zástavbe z medzivojnového obdobia. V suteréne sa pôvodne nachádzal rituálny kúpeľ, dnes sú tam obchodné priestory. Modlitebňa je orientovaná do ulice východnou fasádou s čitateľným umiestením svätostánku. Interiér je v intaktnom stave so zachovaným pôvodným mobiliárom s geometrickým dekórom typickým pre dvadsiate roky 20. storočia. Mužskú modlitebňu delí od ženskej drevený raster – tzv. mechica. V zadnej ženskej časti je umiestnená malá expozícia judaík miestnej židovskej komunity. Zbierka obsahuje vzácne rituálne a iné predmety z predvojnových židovských komunít v Žiline a okolitých mestách. Okrem judaík a predmetov z obdobia holokaustu sú v zbierke aj predmety súvisiace s miestnym športovým spolkom Makabi, ktorý tu bol v medzivojnovom období veľmi aktívny.

Žilina bola významným centrom židovského života na severe Slovenska. Svoj význam nadobudla až v priebehu 19. storočia, keďže dovtedy bolo židom zakázané usadiť sa v meste. Prvú synagógu si dala obec postaviť v roku 1850 a používala ju do roku 1928, keď ju vystriedala výrazná moderná synagóga, ktorú projektoval nemecký architekt Peter Behrens (1868 – 1940). Budovu synagógy po desaťročiach chátrania obnovila a využíva miestna nezisková organizácia ako centrum súčasnej kultúry. Majoritná časť židovskej komunity v Žiline sa po rozkole v uhorskom židovstve priklonila k neologickému judaizmu. Menšia ortodoxná komunita sa odčlenila v roku 1921. Vzhľadom na to, že Žilina predstavovala významný dopravný uzol, bol tu počas holokaustu zriadený tranzitný tábor. Na jeho mieste dnes stojí pamätník. V Žiline dodnes pôsobí aktívna Židovská náboženská obec, ktorá má asi 50 členov.

V apríli 1944 sa dvom slovenským väzňom, Rudolfovi Vrbovi a Alfredovi Wetzlerovi, podarilo utiecť z nacistického koncentračného tábora Auschwitz a dorazili do Žiliny. Tu podali podrobnú správu o nacistických zločinoch v tábore. Nedávno bola v meste zriadená expozícia na pamiatku tejto udalosti.

Adresa

Daniela Dlabača 15
Žilina

Koordináty

49°13’25.0″N
18°44’41.3″E