Trenčín, Synagóga

Synagóga bola postavená v roku 1913 podľa plánov architekta Richarda Scheibnera z Berlína. Pozoruhodná budova je príkladom raných modernistických trendov, ktoré smerovali k redukcii dekorácie pri zachovaní monumentálnych klasických foriem. Je zmesou byzantských a secesných štýlov s modernou železobetónovou kupolovou konštrukciou. Hlavná sála bola dlhé roky využívaná ako výstavný priestor. Niektoré pôvodné fragmenty interiéru sú zachované. Patria sem vitráže, modrá dekorácia kupoly a luster. V zadnej časti budovy slúžila miestnej židovskej komunite malá modlitebňa. Židovská náboženská obec Trenčín v súčasnosti realizuje ambiciózny projekt obnovy synagógy vďaka verejným financiám, najmä z grantu EEA, ktorý financuje Nórsko, Island a Lichtenštajnsko na záchranu významných pamiatok v našom regióne Európy. V synagóge bude stála expozícia židovského kultúrneho dedičstva stredného Považia a bude slúžiť ako priestor na kultúrne účely, pričom si zachová pôvodnú funkciu synagógy ako miesta židovských bohoslužieb. Synagóga bude jedným z kultúrnych objektov Trenčína počas Európskeho hlavného mesta kultúry 2026.

Niekdajšie župné mesto Trenčín malo významnú židovskú komunitu, ktorú založili prisťahovalci z Moravy. Objekty komunity stáli na predmestí za hradbami, dnes však už úplne splynuli s niekdajším mestečkom. Židovská obec od roku 1727 vzrástla z 81 príslušníkov na 989 v roku 1860, keď židia tvorili približne štvrtinu trenčianskeho obyvateľstva. Po peštianskom kongrese na prelome rokov 1868/69, ktorý priniesol rozdelenie uhorského židovstva na viacero prúdov, sa trenčianski židia rozhodli pre status quo ante smerovanie. V roku 1940 žilo v meste 1619 židovských obyvateľov, ale iba 326 prežilo holokaust. Malá, ale aktívna židovská komunita tu bola obnovená pred niekoľkými rokmi a má asi 50 členov. Udržiava aj budovu bývalej školy pri synagóge a cintorín na Partizánskej ulici.

Adresa

Štúrovo námestie
Trenčín

Koordináty

48°53’40.6″N
18°02’22.4″E