Malacky, Synagóga

Synagóga, ktorá je jednou z najkrajších na Slovensku, je pozoruhodnou pamiatkou na židovskú komunitu v Malackách. Postavili ju v roku 1900 podľa plánov viedenského architekta Wilhelma Stiassneho (1842 – 1910) na mieste požiarom poškodenej synagógy z roku 1886 od toho istého architekta. Budova v typickom maurskom štýle s dvoma vežami, podkovovitými oblúkmi a typickými žlto-červenými pásmi je najexotickejšou stavbou v meste. Dnes patrí objekt bývalej synagógy mestu a slúži ako základná umelecká škola. Do interiéru vstavali podlažie, dolná časť modlitebne slúži ako ateliér, v hornej je koncertná miestnosť. Zachovalo sa tu pomerne dosť autentických architektonických prvkov – svätostánok, liatinové stĺpy a pozoruhodný drevený kazetový strop.

Židia sa v Malackách usídľovali hlavne v priebehu 19. storočia. V roku 1880 ich v meste žilo 397. Po peštianskom kongrese na prelome rokov 1868/69, keď došlo k rozkolu v uhorskom židovstve, sa malacká obec rozhodla zachovať nezávislú status quo ante pozíciu. Malacky slúžili ako sídlo rabinátu pre 17 obcí v okolí. Židovská obec mala všetky náboženské inštitúcie – synagógu, šchitu (rituálna porážka dobytka a hydiny), mikve (rituálny kúpeľ), školu a cintorín. Pred holokaustom mala komunita asi 300 členov, ale väčšinu z nich v roku 1942 deportovali do nacistických vyhladzovacích táborov. V roku 1948 žilo v meste ešte 50 židov. Čoskoro sa však väčšina z nich vysťahovala zo Slovenska. Malá židovská náboženská obec fungovala do šesťdesiatych rokov, ale dnes už v meste židia nežijú.

Adresa

Na brehu 2
Malacky

Koordináty

48°26’14.8″N
17°01’14.8″E