Žilina – ortodoxná synagóga

Žilina bola významným centrom židovského života na severe Slovenska. Svoj význam nadobudla až v priebehu 19. storočia, keďže dovtedy bolo židom zakázané usadiť sa v meste. Prvú synagógu si dala obec postaviť v roku 1850 a používala ju do roku 1928, kedy ju vystriedala výrazná moderná synagóga, ktorú projektoval nemecký architekt Peter Behrens (1868 – 1940). V tejto významnej pamiatke medzivojnovej architektúry na Slovensku je dnes kino, len pamätná tabuľa pripomína jej pôvodné využitie.

Majoritná časť židovskej komunity v Žiline sa po rozkole v uhorskom židovstve priklonila k neologickému judaizmu. Menšia ortodoxná komunita sa odčlenila neskôr, v roku 1921. Modlitebňa niekdajšej žilinskej ortodoxnej komunity stojí v medzivojnovej obytnej zástavbe. Vyvýšený podpivničený objekt tvorí dvojica stavieb, predná modlitebňa a zadný trakt, ktoré opticky zjednocuje veranda so schodišťom. V suteréne sa pôvodne nachádzal rituálny kúpeľ, dnes sú tam obchodné priestory. Modlitebňa je orientovaná do ulice východnou fasádou s čitateľným umiestením svätostánku. Interiér je v intaktnom stave so zachovaným pôvodným mobiliárom s geometrickým dekórom typickým pre dvadsiate roky 20. storočia. Mužskú modlitebňu delí od ženskej drevený raster – tzv. mechica. V zadnej ženskej časti je umiestnená expozícia rituálnych predmetov a archiválií z regiónu. Synagóga dodnes slúži aktívnej židovskej komunite, ktorá má približne 50 členov. Vzhľadom na to, že Žilina predstavovala významný dopravný uzol, bol tam počas holokaustu zriadený tranzitný tábor. Na jeho mieste dnes stojí pamätník.

Lokalita: Dlabačova 15, Žilina
Súčasné využitie: náboženské; kultúra, vzdelávanie, turizmus
Otváracie hodiny: piatok: 15:30 – 17:30 h., nedeľa: 14:30 – 17:30 h.
Vstupné: áno
Označenie tabuľou kultúrnej cesty: áno

KONTAKTNÉ ÚDAJE
Poštová adresa: Židovská náboženská obec Žilina, Hollého 9, 010 01 Žilina
Zodpovedná osoba: sekretariát ŽNO
Telefón: 0908-694333
E-mail: pfsk@nextra.sk
Web: www.kehilazilina.sk