Spišská Nová Ves – cintorín

Prítomnosť židov v regióne bývalého Spiša bola dlho lokalizovaná na jedno miesto - Huncovce. Do Spišskej Novej Vsi prišli židia až po roku 1840, kedy sa mohli usadiť v slobodných kráľovských mestách. Po schizme v uhorskom židovstve sa miestna obec, ako jedna z mála v regióne východného Slovenska, pripojila k smeru status quo ante. Synagóga, ktorú si komunita postavila v roku 1899, sa stala v roku 1941 cieľom útoku nemeckej skupiny Hitlerjugendu. Jeho členovia boli v meste na prázdninách, a spolu s miestnymi obyvateľmi ju podpálili. Synagógu neskôr zbúrali.

Aj napriek tomu, že v súčasnosti už v Spišskej Novej Vsi nežijú židia, ich pamiatku sa snažia uchovať živú študenti miestneho gymnázia. Tí boli zapojení do viacerých vzdelávacích projektov, ktoré sa zaoberali regionálnou históriou. Ich súčasťou bolo aj kontaktovanie rodákov zo Spišskej Novej Vsi, ktorí prežili holokaust, dokumentovanie ich výpovedí a spomienok na mesto a život v ňom. Na budove gymnázia bola odhalená tabuľa venovaná pamiatke jej bývalých študentov, ktorí zahynuli počas holokaustu. Zaujímavosťou je, že zvitok Tóry zo Spišskej Novej Vsi bol zachránený pred zničením počas  holokaustu a dnes sa používa v kongregácii Northwood and Pinner Liberal Synagogue v Londýne.

Cintorín

Židovský cintorín sa nachádza vo východnej časti mesta pri železničnej trati. Najstarší hrob pochádza z roku 1880 a najmladší z roku 1955. Ku koncu druhej svetovej vojny prestavala nemecká armáda dom smútku do podoby, v ktorej sa nachádza dodnes.  Po vojne boli po stranách cintorína vybudované garáže a zriadili tam aj záhradkársku oblasť. Vzhľadom na to, že cintorín nebol po vojne udržiavaný, mnohé náhrobníky padli za obeť vandalom, alebo boli odcudzené.

Cintorín bol prvýkrát obnovený až po roku 1989. V roku 2006 bolo vybudované nové oplotenie areálu. O rok neskôr bol cintorín upravený vďaka iniciatíve dejepisného krúžku miestneho Gymnázia na Školskej ulici, mesta Spišská Nová Ves, Ústredného zväzu ŽNO na Slovensku a grantového programu Lepšie miesto pre život Konta Orange, n.f. Na cintoríne bola umiestnená informačná tabuľa o jeho histórii a o miestnej židovskej komunite v slovenskom, anglickom a nemeckom jazyku. Nachádza sa tu aj pamätník holokaustu. Cintorín je aj naďalej udržiavaný vďaka študentom pod vedením PhDr. Ruženy Kormošovej.

Lokalita: Kollárova ulica, Spišská Nová Ves
Súčasné využitie: náboženské; vzdelávanie, turizmus
Otváracie hodiny: Návštevy si môžu prehliadku dohodnúť vopred so správcom areálu.
Vstupné: nie
Označenie tabuľou kultúrnej cesty: áno

KONTAKTNÉ ÚDAJE
Poštová adresa: Gymnázium, Školská 7, 052 01 Spišská Nová Ves
Zodpovedná osoba: PhDr. Ružena Kormošová
Telefón: nie
E-mail: kormosova@gymsnv.sk
Web: nie