Prešov – ortodoxná synagóga

Prešov bol slobodným kráľovským mestom, v ktorom sa židia celé stáročia nesmeli usadiť. Obývali neďalekú obec Šebeš-Kelemeš (dnešné Ľubotice), odkiaľ prichádzali do Prešova za obchodom. Prvým židom žijúcim natrvalo v meste bol vplyvný obchodník Marek Holländer, ktorému sa podarilo usadiť sa v meste aj napriek protestu mnohých mešťanov. Na hlavnom námestí dal postaviť Neptúnovu fontánu. Jeho syn Leo sa v roku 1830 stal prvým predsedom židovskej obce v Prešove a patril k popredným bojovníkom za rovnoprávnosť židov v Uhorsku. Po roku 1871 pôsobili v meste dve židovské obce, neologická a ortodoxná. Pred druhou svetovou vojnou žilo v Prešove 4 308 židov, ktorí predstavovali 17,6% z celkového počtu obyvateľov. V Prešove dodnes pôsobí aktívna Židovská náboženská obec, ktorá má asi 50 členov.

Ortodoxná synagóga je ústrednou budovou vo vzácnom komplexe rituálnych stavieb prešovskej ortodoxnej židovskej obce. Objekt postavila v rokoch 1897-1898 košická stavebná firma Kollacsek & Wirth. Striedmy vonkajšok synagógy skrýva unikátne zachovaný interiér s kompletným vnútorným zariadením a pestrofarebnými maurskými nástennými dekoráciami. V deväťdesiatych rokoch 20. storočia prešla synagóga generálnou rekonštrukciou a dodnes slúži ako miesto židovských bohoslužieb. Na ženskej galérii je inštalovaná zbierka judaík Židovského múzea založeného v roku 1928. Exponáty zhromaždil Ing. Eugen Bárkány, ktorý úspešne viedol múzeum až do jeho núteného zániku  roku 1938. Vzácna zbierka nebola zničená počas holokaustu a po vojne ju desaťročia opatrovali  v Štátnom židovskom múzeu v Prahe. Do Prešova sa vrátila v roku 1993.

Okrem synagógy zahŕňa unikátny areál židovskej obce objekty chasidského bejt midrašu (synagóga klaus), rabinátu, rituálneho mäsiarstva, školy a kancelárií obce. V strede nádvoria je situovaný pamätník holokaustu. V Prešove sa ešte zachovala bývala neologická synagóga na Konštantínovej ulici, ktorá dnes slúži ako obchod, a tri židovské cintoríny.

Lokalita: Okružná 32, Prešov
Súčasné využitie: náboženské; vzdelávanie, kultúra, turizmus
Otváracie hodiny: utorok – streda: 11:00 – 15:00 h., štvrtok – piatok: 9:00 – 13:00 h., nedeľa: 14:00 – 16:00 h.
Vstupné: áno
Označenie tabuľou kultúrnej cesty: áno

KONTAKTNÉ ÚDAJE
Poštová adresa: Židovská náboženská obec Prešov, Okružná 32, 080 01 Prešov
Zodpovedná osoba: sekretariát ŽNO
Phone: (051) 7731 638, (051) 7731 271
Mobile: 0918-905 935
E-mail: zno@zoznam.sk
Web: www.synagoga-presov.sk