Malacky – synagóga

Židia sa v Malackách usídľovali hlavne v priebehu 19. storočia. V roku 1880 ich v meste žilo 397. Prví židia prišli pravdepodobne z Moravy, neskôr komunita udržiavala obchodné a kultúrne vzťahy s Viedňou. Po budapeštianskom kongrese v rokoch 1868-69, kedy došlo k rozkolu v uhorskom židovstve, sa malacká obec rozhodla zachovať nezávislú status quo ante pozíciu. Malacky slúžili ako sídlo rabinátu pre 17 obcí v okolí. Židovská obec mala všetky náboženské inštitúcie - synagógu, šchitu (rituálna porážka dobytka a hydiny), mikve (rituálny kúpeľ), školu a cintorín. Weinwurmovci a Spitzerovci boli dve najvýznamnejšie židovské rodiny v meste. Spitzerovci boli hlavní sponzori výstavby synagógy a darovali tiež pozemok, na ktorom synagóga stojí. Pred holokaustom mala komunita asi 300 členov, ale väčšinu z nich v roku 1942 deportovali do vyhladzovacích táborov Auschwitz a Majdanek v Poľsku. V roku 1948 žilo v meste ešte  50 židov. Čoskoro sa však väčšina z nich vysťahovala do Izraela. Malá židovská náboženská obec fungovala do šesťdesiatych rokov, ale dnes už v meste židia nežijú. Zostal po nich zdevastovaný židovský cintorín v južnej časti mesta a synagóga.

Synagóga, ktorá je jednou z najkrajších na Slovensku, je pozoruhodnou pamiatkou na židovskú komunitu v Malackách. Postavili ju v roku 1900 podľa plánov viedenského architekta Wilhelma Stiassneho (1842-1910) na mieste požiarom zničenej synagógy z roku 1887. Pôvodná synagóga postavená podľa plánov architekta Stiassneho vyhorela v roku 1899.

Budova v typickom maurskom štýle s dvoma vežami, podkovovitými oblúkmi a typickými žlto-červenými pásmi je najexotickejšou stavbou v meste. Dnes patrí objekt bývalej synagógy mestu a slúži ako základná umelecká škola. Do interiéru vstavali podlažie, dolná časť modlitebne slúži ako dielňa, v hornej je koncertná miestnosť. Zachovalo sa tu pomerne dosť autentických architektonických prvkov - svätostánok, liatinové stĺpy a pozoruhodný drevený kazetový strop. Pôvodne stála synagóga v typickej mestskej zástavbe, kde žilo pred druhou svetovou vojnou mnoho príslušníkov židovskej komunity. V povojnovom období boli tieto domy zbúrané.


Lokalita: Na brehu 2, Malacky
Súčasné využitie: kultúra, vzdelávanie, turizmus
Otváracie hodiny: podľa ohlásenia
Vstupné: nie
Označenie tabuľou kultúrnej cesty: áno

KONTAKTNÉ ÚDAJE
Poštová adresa: Základná umelecká škola, Záhorácka 1918, 901 01 Malacky
Zodpovedná osoba: Mgr. Eva Zaicová
Telefón: (034) 772 22 86
E-mail: zusmalacky@airwave.sk
Web: nie