Synagoga Slovaca Database
 Levo?a 
Kód: C1P2202 
Pamiatka: Cintorín 
Lokalita: Stará hrhovská cesta - Vinica II , Levo?a 
Okres: Levo?a 
Súčasné použitie: cintorín 
Vznik:  
Architekt: neznámy 
Ústredný zoznam pamiatkového fondu:  
Cintorín sa nachádza juhovýchodne od historického centra mesta v záhradkárskej oblasti Vinica II. Prístup na cintorín je možný len cez záhradkársku oblas?, ktorá je ohradená a uzamknutá. Vstup na samotný cintorín, ktorý bol približne pred dvoma rokmi oplotený bielym cementovým múrom umož?ujú na viacerých miestach chýbajúce ?asti oplotenia. Cintorín je zanedbaný a vä?šina náhrobníkov vážne poškodená. Na rozsiahlom cintoríne sa zachovalo približne tridsa? stojacich náhrobných kame?ov a šes?desiat úlomkov. Nápisy sú v hebrejskom, slovenskom, nemeckom a ma?arskom jazyku. Je možné sa domnieva? že viaceré náhrobné kamene z drahých materiálov boli odcudzené. Zachovali sa náhrobníky z pieskovca, bieleho mramoru, ?iernej žuly a umelého kame?a. Niektoré hroby boli ohradené secesným kovaným zábradlím. Zo symbolov nachádzame džbán Levitov, hviezdu Dávida, smutnú v?bu, ako aj rozsiahly reliéf predstavujúci košík s kvetmi. Okrem zrete?ných stôp vandalstva je nekontrolovaný hustý porast cintorína pravdepodobne aj zdrojom dreva na kúrenie, o ?om sved?ia niektoré zo?até stromy. [JŠ]
 Obrázky


 Späť na výsledky vyhľadávania
© 2009 SLOVAK JEWISH HERITAGE CENTER