Synagoga Slovaca Database
 Príbeník 
Kód: C1K0702 
Pamiatka: Cintorín 
Lokalita:  , Príbeník 
Okres: Trebišov 
Súčasné použitie: cintorín 
Vznik:  
Architekt: neznámy 
Ústredný zoznam pamiatkového fondu:  
Židovský cintorín je situovaný južne od kalvínskeho kostola, v spodnej ?asti obecného cintorína, ktorého je sú?as?ou. Nachádza sa na ?om cca 30 náhrobníkov. Cintorín je udržiavaný miestnou samosprávou. [JŠ]
 Obrázky


 Späť na výsledky vyhľadávania
© 2009 SLOVAK JEWISH HERITAGE CENTER