Synagoga Slovaca Database
 Brezno 
Kód: S1B0301 
Pamiatka: Synagóga 
Lokalita: Štúrova 11, Brezno 
Okres: Brezno 
Súčasné použitie: výstavná sie? 
Vznik: 1901-1902 
Architekt: Peter Payerberger 
Ústredný zoznam pamiatkového fondu: 2740 
Breznianska synagóga stojí na križovatke dvoch bo?ných ulíc v centre mesta. Jednoduchej stavbe s trojosovým prie?elím dominuje oktogonálna veža s medenou cibu?ovitou strechou v osi fasády. Zrekonštruovaný interiér so ženskou galériou na liatinových st?poch a pôvodným áronom hakodeš slúži kultúrnym ú?elom.
 Obrázky


 Späť na výsledky vyhľadávania
© 2009 SLOVAK JEWISH HERITAGE CENTER