Hľadaj pamiatku
Európsky deň židovskej kultúry
Festival sa koná v európskych krajinách každý rok v prvú nedeľu v septembri. Je založený na princípe dňa otvorených dverí a každý rok sa nesie v duchu novej témy. Každé zúčastnené mesto a komunita sa podľa svojich možností rozhodne, ako bude prezentovať miestne židovské kultúrne dedičstvo verejnosti. V tento deň usporadúvajú synagógy sprevádzané prehliadky, múzeá prezentujú špeciálne výstavy a na festivaloch je možné vidieť filmy so židovskou tematikou a počúvať tradičnú židovskú hudbu. Európsky deň židovskej kultúry je oslavou kreativity, spomienkou na históriu, možnosťou zdôrazniť hodnotu umeleckých artefaktov a architektúry, a vďaka tomu zblížiť ľudí, ktorí zdieľajú záujem o spoločné európske židovské dedičstvo. Všetky podujatia sú impulzom do budúcnosti pre vznik výstav, kultúrnych ciest, festivalov a spomienkových slávností.

Téma Európskeho dňa kultúrneho dedičstva pre rok 2007 je „Svedectvá“.

Práve táto téma nám umožní prezentovať židovskú kultúru a dedičstvo ako neoddeliteľnú súčasť našej minulosti. Poukážeme na stopy, ktoré zanechali Židia všade, kde žili, či už to bolo vyjadrením ich viery alebo to bol ich príspevok k rozvoju dediny, mesta alebo regiónu, v ktorom žili.

Čoskoro tu nájdete aktualizované informácie o programe Európskeho dňa kultúrneho dedičstva 2007.

Tu si môžete prečítať ako úspešne prebehol Európsky deň židovskej kultúry 2006.©2006 SYNAGOGA SLOVACA