Zvolen – Park ušľachtilých duší

Pamätník vyjadruje pietnu vďaku všetkým slovenským občanom, ktorí zachraňovali židov počas 2. svetovej vojny. Meditačný park tohto pamätníka je situovaný v juhozápadnej časti stredoslovenského mesta Zvolen, a to na voľnom priestranstve medzi starobylým židovským cintorínom a Technickou univerzitou vo Zvolene. Park ušľachtilých duší vznikol z iniciatívy Miloša Žiaka, predsedu predstavenstva Izraelskej obchodnej komory na Slovensku a jeho poradcu Ladislava Snopka. Nad celým projektom prevzal záštitu predseda vlády Slovenskej republiky Robert Fico, ktorý v roku 2008 položil základný kameň pamätníka a v roku 2009 odhalil jeho sklenú dominantu. Projekt architektonicky spracoval Ing. arch. Martin Kvasnica s kolektívom. Ústredným miestom parku pred židovským cintorínom je kompozícia dvoch symbolických architektonicko-výtvarných prvkov: Prah života - diagonálne pretínajúci park a komunikácie, vznášajúci sa nad  drôtom preparovanými kameňmi od výtvarníka Petra Kalmusa, ktoré symbolizujú modlitby za slovenské obete holokaustu.
Obelisk nádeje – ide o 5 metrov vysokú sklenú dominantu zo zlepených platní výtvarne preparovaného skla, ktorú navrhol výtvarník-sklár Palo Macho. Obelisk nádeje týčiaci sa nad parkom transformuje v sebe celú škálu svetiel, ktoré symbolizujú nádej a život. Sklená dominanta je za tmy osvetlená svietidlami zapustenými v teréne okolo objektu pamätníka. V mieste nástupu do parku je umiestnený digitálny informačný kiosk s multimediálnym viacjazyčným informačným materiálom o pamätníku Park ušľachtilých duší. Okrem členov Izraelskej obchodnej komory na Slovensku realizáciu tohto nadnárodného projektu podporili mnohí darcovia a filantropi, lebo jeho podporu akceptovali v línii spoločenskej zodpovednosti ako výzvu a česť. K iniciatíve Komory sa pridali Židovská obec v Banskej Bystrici, mesto Zvolen, ako aj Technická univerzita vo Zvolene. Myšlienku však podporili mnohí ďalší, napr. Veľvyslanectvo štátu Izrael v SR, Múzeum Jad Vašem v izraelskom Jeruzaleme i Múzeum SNP v Banskej Bystrici.

Dňom pamiatky sa stal 9. september, Pamätný deň obetí holokaustu a rasového násilia v Slovenskej republike. Je to aj deň uctenia si pamiatky tých, ktorí v snahe pomôcť blížnemu svojmu ohrozili alebo dokonca obetovali vlastný život. Miesto pamätníka nebolo vybraté náhodne – stojí vedľa židovského cintorína vo Zvolene, ktorý bol po potlačení Povstania miestom masových popráv zajatých židov, partizánov, civilistov a detí. Na cintoríne sa nachádza masový hrob, v ktorom je pochovaných 140 obetí fašistického zločinu proti ľudskosti. Cintorín s náhrobkami v hebrejskom, nemeckom, maďarskom a slovenskom jazyku je dobre udržiavaný a je pamiatkou na židovskú komunitu vo Zvolene, ktorá mala pred holokaustom 554 členov (1940). Dnes žije v meste iba niekoľko židov, ktorí patria ku ŽNO v Banskej Bystrici. Objekt bývalej synagógy z roku 1895 (ul. Jána Kozáčeka 10) sa využíva ako obchodné a kancelárske priestory.


Lokalita: ul. T. G. Masaryka, pri areáli Technickej univerzity vo Zvolene, Zvolen
Súčasné využitie: kultúra, vzdelávanie, turizmus
Otváracie hodiny: voľne prístupné
Vstupné: nie
Označenie tabuľou kultúrnej cesty: nie

KONTAKTNÉ ÚDAJE
Izraelská obchodná komora na Slovensku
E-mail: eva@ilcham.sk
Web: www.ilcham.sk

http://www.ilcham.sk
Poštová adresa: Informačné centrum mesta Zvolen, Námestie SNP 21/31, 960 01 Zvolen
Contact person: Eva Bačková
Telefón: (045) 542 92 68, (045) 5303 405
E-mail: ic@zvolen.sk
Web: www.zvolen.sk