Šurany – synagóga

Šurany boli v 18. a 19.storočí významným poľnohospodárskym strediskom a už v roku 1787 tam žilo 211 židov. Židovská obec v Šuranoch sa hlásila k ortodoxnému smeru a až do obdobia holokaustu patrila k najvýznamnejším centrám tradičného židovského života na území západného Slovenska. Známa a vyhľadávaná ješiva (rabínska škola) dodávala obci vážnosť. Prosperujúca obec si v roku 1932 postavila moderný rituálny kúpeľ, ktorý dodnes stojí neďaleko synagógy. V roku 1933 mali Šurany 722 židovských obyvateľov (11,3% z celkového počtu obyvateľov mesta). V júni 1944 bola väčšina z nich deportovaná do koncentračného tábora Auschwitz. Po vojne v roku 1948 mala obec ešte 50 členov, ale onedlho sa skoro všetci vysťahovali zo Slovenska. Dnes tam nežije ani jeden žid.

Synagóga v Šuranoch bola postavená v roku 1916. Ide sa o eklektickú architektúru so secesnými a maurskými prvkami. Po druhej svetovej vojne slúžil objekt ako učňovské stredisko a od konca osemdesiatych rokoch sa postupne opravuje. Od roku 2005 je synagóga prístupná verejnosti a sídli v nej šurianske Mestské múzeum, ktoré okrem stálej expozície ponúka aj rôzne krátkodobé výstavy usporadúva koncerty  a rôzne kultúrne podujatia. Medzi vzácne exponáty patrí fragment šurianskej Tóry, ktorý bol desaťročia ukrytý na povale synagógy. Železobetónový kazetový strop zdobia motívy Dávidovej hviezdy a granátových jabĺk. Na mieste svätostánku (aron hakodeš) sa nachádza pamätník obetiam holokaustu.

Lokalita: Malá ulica č.2, Šurany
Súčasné využitie: kultúra, vzdelávanie, turizmus
Otváracie hodiny: pondelok: 9:00 – 12:00 h., streda: 9:00 – 16:00 h., piatok: 9:00 – 17:00 h. V období júl - august: utorok 9:00 – 16:00 h.
Vstupné: áno
Označenie tabuľou kultúrnej cesty: áno

KONTAKTNÉ ÚDAJE
Poštová adresa: Synagóga – Mestské múzeum Šurany, Malá ulica č.2, 942 01 Šurany
Zodpovedná osoba: Mgr. Miroslav Eliáš
Phone: (035) 650 1164
E-mail: msks-surany@szm.sk
Web: www.surany.sk