Stupava – synagóga

Židovská náboženská obec v Stupave patrila medzi najstaršie na území dnešného Slovenska.Jej počiatky siahajú do 17. storočia, kedy sa židia usadili na pozemkoch významnej uhorskej šľachtickej rodiny Pálffyovcov. Najstarší známy náhrobný kameň na miestom židovskom cintoríne pochádza z roku 1642. Vrchol prosperity dosiahla komunita v prvej polovici 19. storočia. V roku 1828 mala komunita 819 členov, čo predstavovalo približne štvrtinu obyvateľstva Stupavy, z celkového počtu  3.374. Židovská náboženská obec spravovala vynikajúcu školu, ktorú navštevovali aj deti z kresťanských rodín. Koncom 19. storočia klesol počet jej členov, keďže veľa mladých ľudí odišlo bývať do neďalekej Bratislavy či Viedne. V roku 1940 už mala len 191 členov, z ktorých väčšina zahynula počas holokaustu. V súčasnosti už židovská náboženská obec v Stupave nie je aktívna.


Synagóga

Synagóga bola postavená v roku 1803 a patrí medzi dva zachované príklady deväť klenbového typu synagóg na Slovensku. Nachádza sa v centre dediny oproti kaštieľu Pálffyovcov. Exteriér je charakteristický masívnymi stenami s drobnými barokovými oknami, sedlovou strechou a výrazným štítom s oválnymi otvormi na vetranie, čo je typické pre architektúru oblasti Záhoria. Modlitebnej hale dominujú štyri stĺpy, ktoré podopierajú deväťklenbový strop. Pôvodne ohraničovali centrálne umiestnenú bimu.

Pamiatková obnova exteriéru synagógy a statické zabezpečenie objektu boli úspešne dokončené v roku 2008 vďaka dlhodobej iniciatíve bratislavskej neziskovej organizácie Jewrope. V interiéri synagógy prebiehajú aj naďalej rekonštrukčné a reštaurátorské práce. V budúcnosti bude synagóga slúžiť ako centrálny archív a depozitár kníh slovenskej židovskej komunity. Na ženskej galérii je plánovaná stála výstava judaík a archiválií z regiónu. Okrem synagógy môžu záujemcovia o židovskú históriu navštíviť aj rozsiahly a dobre udržiavaný cintorín s množstvom pozoruhodných náhrobných kameňov (ulica Pri Borníku).

Lokalita: Hlavná ulica, Stupava
Súčasné využitie: v procese pamiatkovej obnovy
Otváracie hodiny: do roku 2011 zatvorené
Vstupné: nie
Označenie tabuľou kultúrnej cesty: áno

KONTAKTNÉ ÚDAJE
Poštová adresa: Jewrope, n.o., 29. augusta 19, 811 09 Bratislava
Zodpovedná osoba: MUDr. Tomáš Stern
Telefón: 0905-600 873
E-mail: stern@interklinik.sk
Web: nie