Spišské Podhradie – synagóga

Mesto Spišské Podhradie sa rozprestiera pod majestátnym Spišským hradom, ktorý je na zozname Svetového kultúrneho dedičstva UNESCO. Mesto bolo v minulosti charakteristické zmiešaným obyvateľstvom. Vedľa sebe žili Slováci, Nemci a od roku 1840 aj Židia. V meste vznikol rabinát  a židovská populácia sa rýchlo rozrástla, z 219 židovských občanov  v roku 1869 na  458 v roku 1940. Miestna komunita bola ortodoxná a okrem ješivy spravovala viaceré iné inštitúcie. V súčasnosti už v Spišskom Podhradí nežijú žiadni židia. Nemými svedkami minulosti sú len synagóga v centre a zanedbaný židovský cintorín situovaný približne 3 km severne za mestom.

Synagóga je už niekoľko rokov v procese obnovy, ale priebežne sa používa na rôzne kultúrne podujatia. Po úspešnom ukončení rekonštrukcie je záujem vytvoriť na ženskej galérii stálu expozíciu z exponátov Múzea židovskej kultúry v Bratislave. Synagóga je jednoduchou stavbou s maurskými prvkami, ktorá slúžila malej ortodoxnej obci a predstavuje typický príklad provinčnej synagógálnej architektúry 19. storočia. Je orientovaná do ulice Bola postavená v roku 1875 a po požiari opravená v rokoch 1905 – 1906. V interiéri sa zachovala ženská galéria na liatinových stĺpoch, svätostánok (aron hakodeš) a pôvodná bohatá maurská stropná maľba, ktorá je momentálne v procese reštaurovania.

Lokalita: Štefánikova 78, Spišské Podhradie
Súčasné využitie: vzdelávanie, kultúra, turizmus
Otváracie hodiny: máj – október: denne 9:00 – 16:00 h., júl – august: denne 9:00 – 18:00 h., november – apríl: utorok – štvrtok 9:00 – 16:00 h.
Vstupné: áno
Označenie tabuľou kultúrnej cesty: áno

KONTAKTNÉ ÚDAJE
Poštová adresa: Turistické informačné centrum, Mariánske námestie 34, 053 04 Spišské Podhradie
Telefón: (053) 469 9078
E-mail: tic@spisskepodhradie.sk, kultura@spisskepodhradie.sk
Web: www.spisskepodhradie.sk