Slovenská cesta židovského kultúrneho dedičstva

Slovenská cesta židovského kultúrneho dedičstva je komplexný projekt, ktorého súčasťou sú výskumné, vzdelávacie a propagačné aktivity. Jeho cieľom je prispieť ku zachovaniu a obnove židovského kultúrneho dedičstva na Slovensku. Aktivity do veľkej miery vychádzajú z výsledkov výskumného projektu Synagoga Slovaca, ktorý v rokoch 2001-2006 zdokumentoval slovenské synagógy. Výstupy výskumu (architektonické plány, fotografická dokumentácia, popisy stavieb) sú sprístupnené verejnosti, slúžia na podporu návrhov v otázkach kultúrnej politiky a prispievajú k lepšej starostlivosti o pamiatkové objekty židovskej komunity.

Pri realizácii Slovenskej cesty židovského kultúrneho dedičstva uskutočňujeme nasledujúce aktivity:

  • Výskum iných stavieb židovského kultúrneho dedičstva. Na doplnenie existujúcej dokumentácie synagogálnej architektúry, zbierame dáta a dokumentujeme rituálne kúpele, školské a iné židovské komunálne budovy, ako aj niektoré z cintorínov a pamätných miest holokaustu.
  • Výsledky výskumu postupne zverejňujeme na webovej databáze www.slovak-jewish-heritage.org
  • Pripravujeme fotografickú výstavu slovenských synagóg. Bude prezentáciou slovenského židovského dedičstva doma a v zahraničí.
  • Pripravujeme propagačné materiály o významných pamiatkach.
  • Organizujeme semináre a workshopy o ochrane a manažmente židovského kultúrneho dedičstva ako aj možnostiach jeho využitia v rámci cestovného ruchu.
  • Na miestnej a medzinárodnej úrovni organizujeme prezentácie o židovskom kultúrnom dedičstve na Slovensku.