Eugen Bárkány

Eugen Bárkány (1885 – 1967) bol stavebný inžinier a úspešný stavebný podnikateľ v Prešove. Vášnivý zberateľ sa v roku 1928 stal zakladajúcim predsedom prvého Židovského múzea na Slovensku, založeného v jeho meste. Vďaka Bárkáynovej horlivosti zhromaždil múzejný spolok úžasnú zbierku judaík z miestnych židovských komunít. Počas druhej svetovej vojny bol Bárkány predsedom prešovskej neologickej židovskej obce, kým v roku 1942 neutiekol s manželkou do Budapešti, kde sa skrývali pod falošnou identitou. V roku 1945 sa manželia Bárkányovci vrátili do Prešova, odkiaľ boli v roku 1951 komunistickým režimom vysídlení z politických dôvodov. Zbierku judaík múzea Bárkány deponoval do Štátneho židovského múzea v Prahe, kde zostala až do roku 1993.

Bárkányovci sa v roku 1955 usadili v Bratislave, kde Eugen pokračoval v práci pre Ústredný zväz židovských náboženských obcí na Slovensku, pre Štátne židovské múzeum v Prahe a Slovenský ústav pamiatkovej starostlivosti – dokumentoval židovské kultúrne dedičstvo na Slovensku. Bárkány počas svojich bratislavských rokov zhromaždil druhú zbierku judaík v miestnosti v bývalej neologickej synagóge, kde spolu so ŽNO Bratislava plánovali založiť nové Židovské múzeum. Táto vízia sa naplnila až v roku 2012, vyše 40 rokov po Bárkányovej smrti, keď vzniklo Židovské komunitné múzeum.

Cena Eugena Bárkánya

Od roku 2016 udeľuje Ústredný zväz židovských náboženských obcí v SR Cenu Eugena Bárkánya výnimočným osobnostiam a inštitúciám za prínos k záchrane židovského kultúrneho dedičstva na Slovensku.

Je to pocta našej komunity ľuďom z občianskej spoločnosti. Vo všeobecnosti sa ročne udeľuje jedna cena a tri plakety. Kompletný zoznam ocenených nájdete tu.

2022

Cena Eugena Bárkánya

Milan Fiľo
Mecén obnovy židovských cintorínov a vybudovania pamätníkov obetí holokaustu v Námestove a Brezne

Plaketa Eugena Bárkánya

Pavol Hudák
Aktivity pri záchrane a revitalizácii židovského kultúrneho dedičstva v Bardejove

OZ Aktív – Relax
Dlhodobá starostlivosť o židovský cintorín v Dolnom Kubíne

Peter Trúchly
Záchrana zdevastovaného cintorína v Považskej Bystrici

2021

Cena Eugena Bárkánya

Ružena Kormošová
Záchrana a dlhoročná údržba židovského cintorína v Spišskej Novej Vsi a pedagogické pôsobenie zamerané na študentské výskumy židovskej komunity

Plaketa Eugena Bárkánya

Ladislav Falát st.
Výskum židovského cintorína a zachovanie pamäti na komunitu v Barci

Mirek Tóda
Zakladateľ Kóšer podcastu, ktorý prispieva ku zvýšeniu povedomia o židovskej komunite a jej kultúre

2020

Cena Eugena Bárkánya

Ľudmila Pártošová
Genealógia židovských rodín a pasportizácia židovských cintorínov na území západného Slovenska, vrátane oboch cintorínov v Nových Zámkoch, ale tiež cintorínov v Trnave, Galante, Leviciach a Piešťanoch

Plaketa Eugena Bárkánya

Pavol Demeš a Občianske združenie Synagógy Šaštín-Stráže Galerye Shul
Záchrana synagógy v Šaštíne pred zbúraním a aktivity smerujúce k jej obnove

Alternatíva – Centrum nezávislého života, n.o. a Kultur-A, o.z.
Starostlivosť o ortodoxný cintorín v Lučenci

Rudolf Mlích a kolektív
Starostlivosť a záchrana starého cintorína v Kysuckom Novom Meste

2019

Cena Eugena Bárkánya

Ján Hevera
Výskum, prezentácia a ochrana židovského kultúrneho dedičstva v Šamoríne a okolí

Plaketa Eugena Bárkánya

Ľudovít Chládek
Záchrana židovských cintorínov a iných objektov židovského kultúrneho dedičstva v Zlatých Moravciach a okolí

Alica Wirdzeková
Vzdelávanie v problematike holokaustu a ďalšie aktivity spojené so židovskou komunitou.

2018

Cena Eugena Bárkánya

Nora Baráthová a Mikuláš Lipták
Výskumné a spomienkové aktivity na uchovanie pamäti na židovskú komunitu v Kežmarku a okolí

Plaketa Eugena Bárkánya

Vladimír Andráš
Dokumentácia židovskej komunity v obci Batizovce a pôsobenia záchrancu – evanjelického farára Ondreja Šimeka

Jozef Feiler
Dlhoročné aktivity v prospech židovskej komunity v Žiline, dokumentácia a publikácia židovských cintorínov

Slovenská národná galéria
Prezentácia židovského kultúrneho dedičstva – výstavný projekt Architekt Friedrich Weinwurm: Nová cesta (2018) a predošlé výstavné projekty Leopold Horovitz Stratený – nájdený vo Východoslovenskom múzeu Košice (2017 – 2018); Sen × skutočnosť. Umenie & propaganda 1939 – 1945 (2017) a Tieň minulosti (2013)

2017

Cena Eugena Bárkánya

OZ Truc Sphérique
Záchrana a pamiatková obnova objektu neologickej synagógy v Žiline

Plaketa Eugena Bárkánya

Ján Gurnik
Kultúrne a pamätné aktivity na pripomienku zaniknutej židovskej komunity v Huncovciach

Karol Kurtulík
Oprava a údržba židovského cintorína v Námestove a aktivity, ktoré pomáhajú udržiavať spomienku na židovskú komunitu v oblasti Hornej Oravy

2016

Cena Eugena Bárkánya

Mesto Lučenec a Andrea Moravčíková
Záchrana a pamiatková obnova objektu synagógy v Lučenci

Plaketa Eugena Bárkánya

Lucia Mihoková
Systematické úsilie o zachovanie pamiatky na židovskú komunitu a históriu v Sabinove

Jaroslav Buchta
Dlhodobá starostlivosť o zdevastovaný židovský cintorín vo Varíne