Šahy – synagóga Status Quo ante

Šahy ležia v blízkosti hraníc Slovenska a Maďarska. Mesto sa nachádzalo na území župy Hont, v ktorej sa židia dlho nemohli usadiť. K osídleniu židovským obyvateľstvom došlo až po roku 1840, kedy bol zákaz týkajúci sa prítomnosti židov v meste zrušený. Židovská populácia rýchlo rástla a v období pred druhou svetovou vojnou tvorili židia približne 15% z celkového počtu obyvateľov. Židia sa angažovali v menších aj väčších obchodoch, ako bola napríklad najstaršia kníhtlačiareň v meste – kníhtlačiareň Neumann. Po rozkole v uhorskom židovstve sa väčšia časť členov obce pridala na stranu status quo ante. Menšia ortodoxná komunita vznikla až v roku 1876. Šahy mali v roku 1930 približne 850 židovských občanov, v súčasnosti je to len niekoľko málo ľudí. Na budove  miestneho historického múzea sa nachádza pamätná tabuľa s menami viac ako 900 obetí holokaustu z celého regiónu. V meste sa zachovali dva cintoríny a dve synagógy, ktoré dodnes stoja v areáli bývalej židovskej štvrte.

Synagóga status quo ante bola postavená v roku 1852 na malom námestí v centre mesta. Jej západná fasáda sa prezentuje trojicou vstupných portálov a tabuľou s hebrejským žalmom v atike. Vzhľadom na to, že objekt dlhé desaťročia chátral a slúžil len ako sklad, v jeho interiéri sa okrem liatinových stĺpov ženskej galérie nezachovali žiadne stopy pôvodného inventára. Pred niekoľkými rokmi bola synagóga obnovená vďaka aktivite miestneho rodáka Dr. Petra Hunčíka. Dnes slúži ako galéria  a centrum súčasného umenia, ktoré vedie miestna nadácia. V tesnej blízkosti hlavného námestia ponúka tento priestor miesto pre širokú paletu výtvarných, hudobných a literárnych podujatí. Na nádvorí synagógy inštalovali pamätník holokaustu.

Lokalita: Námestie Bélu Bartóka 13, Šahy
Súčasné využitie: kultúra, vzdelávanie, turizmus
Otváracie hodiny: Denne 10:00 – 18:00 h. Kľúč od synagógy sa nachádza v priľahlej kaviarni.
Vstupné: áno
Označenie tabuľou kultúrnej cesty: áno

KONTAKTNÉ ÚDAJE
Poštová adresa: Nadácia Sigillum Oppidi Saag, n.f., Hlavné námestie 1, 936 01 Šahy
Zodpovedná osoba: PaedDr. Révész Angelika
Telefón: (036) 7411 054
E-mail: angelika.revesz@sigillum.sk
Web: www.sigillum.sk