Podporili nás

Naše aktivity sa uskutočňujú vďaka finančnej a materiálnej podpore nasledovných inštitúcií a darcov:

N. f. židovského kultúrneho dedičstva – Menorah, Bratislava

Židovská náboženská obec Bratislava

Ústredný zväz židovských náboženských obcí v SR, Bratislava

The Rothschild Foundation (Europe), Londýn

Cahnman Foundation, New York

Dutch Jewish Humanitarian Fund, den Haag

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky, Bratislava

Slovenská agentúra pre cestovný ruch, Bratislava

JDC, New York

Rada na odškodnenie obetí holokaustu v SR, Bratislava

Nadácia EZRA, Bratislava

CK Enjoy Slovakia, s.r.o., Pezinok