Bratislava – Múzeum Židovskej kultúry

Múzeum židovskej kultúry (MŽK) sa nachádza v jednom z dvoch zachovaných objektov niekdajšej Židovskej ulice v Bratislave, ktorú zbúrali v šesťdesiatych rokoch 20. storočia pri výstavbe mosta SNP. Baroková kúria z 18. storočia bola následne prestavaná v 19. storočí a od roku 1993 v nej po obnove sídli stála expozícia MŽK. Medzi najvýznamnejšie exponáty MŽK patria dva vzácne krčahy zo Senice. Pochádzajú z rokov 1734 a 1776 a boli majetkom židovského pohrebného bratstva Chevra Kadiša, ktoré v tradičnej židovskej obci zabezpečovalo dôstojný pohreb členov komunity a staralo sa o pozostalých. Na krčahoch sú zobrazené výjavy z činnosti bratstva. Tieto vzácne artefakty sa stali v roku 1999 námetom pre spoločnú slovensko-izraelskú známkovú edíciu.

Lokalita: Židovská 17, Bratislava
Súčasné využitie: kultúra, vzdelávanie, turizmus
Otváracie hodiny: denne okrem soboty, 11:00 – 17:00 h.
Vstupné: áno
Označenie tabuľou kultúrnej cesty: nie

KONTAKTNÉ ÚDAJE
Poštová adresa: Slovenské národné múzeum – Múzeum židovskej kultúry, Židovská 17, 810 06 Bratislava
Zodpovedná osoba: Prof. PhDr. Pavol Mešťan, DrSc. - riaditeľ
Telefón: (02) 2049 0101
E-mail: mzk@snm.sk
Web: www.snm.sk