Európske cesty židovského kultúrneho dedičstva

Slovenská cesta židovského kultúrneho dedičstva je súčasťou rozsiahleho projektu Európske cesty židovského kultúrneho dedičstva, ktorý 5. decembra 2005 získal na slávnosti v Štrasburgu označenie „Veľká kultúrna cesta“ Rady Európy.

Šesť hodnotných miest židovského kultúrneho dedičstva na Slovensku sme zaradili do Európskych ciest židovského kultúrneho dedičstva:

  • Synagóga a Židovské komunité múzeum na Heydukovej ulici v Bratislave
  • Pamätník Chatama Sófera v Bratislave
  • Zsigrayova kúria (Múzeum židovskej kultúry) v Bratislave
  • Synagóga status quo v Trnave
  • Areál objektov Židovskej náboženskej obce v Košiciach
  • Areál objektov Židovskej náboženskej obce v Prešove

Európske cesty židovského kultúrneho dedičstva sa realizujú vďaka spoločnému úsiliu mnohých židovských a nežidovských organizácií, vrátane národných agentúr na podporu cestovného ruchu a početných dobrovoľníkov. Sú jedinečným príkladom toho, ako sa dajú zužitkovať poznatky z rôznych oblastí na cieľ, ktorý zdieľajú všetci zúčastnení: zachovanie a prezentácia židovského kultúrneho dedičstva ako súčasti európskeho multikultúrneho dedičstva. Projekt Európskych ciest židovského kultúrneho dedičstva sa sústreďuje aj na vzdelávacie aspekty, ktoré napomôžu objavovaniu bohatého európskeho kultúrneho dedičstva, a to predovšetkým mladými ľuďmi.

Ak máte záujem o viac informácií o Európskych cestách židovského kultúrneho dedičstva alebo o Európskom dni židovskej kultúry, navštívte stránku www.jewisheritage.org