Európsky deň židovskej kultúry

Festival sa koná v európskych krajinách každý rok v prvú nedeľu v septembri. Je založený na princípe dňa otvorených dverí a každý rok sa nesie v duchu novej témy. Každé zúčastnené mesto a komunita sa podľa svojich možností rozhodne, ako bude prezentovať miestne židovské kultúrne dedičstvo verejnosti. V tento deň usporadúvajú synagógy sprevádzané prehliadky, múzeá prezentujú špeciálne výstavy a na festivaloch je možné vidieť filmy so židovskou tematikou a počúvať tradičnú židovskú hudbu. Európsky deň židovskej kultúry je oslavou kreativity, spomienkou na históriu, možnosťou zdôrazniť hodnotu umeleckých artefaktov a architektúry, a vďaka tomu zblížiť ľudí, ktorí zdieľajú záujem o spoločné európske židovské dedičstvo. Všetky podujatia sú impulzom do budúcnosti pre vznik výstav, kultúrnych ciest, festivalov a spomienkových slávností.

Ako každoročne, v septembri 2009 sa Európsky deň židovskej kultúry s úspechom uskutočnil aj na Slovensku. Popri mestách Bratislava, Komárno, Šaľa a Nitra sa do kultúrneho festivalu zapojila aj lokalita Svetového kultúrneho dedičstva - mesto Bardejov. Historicky poprvýkrát sa širokej verejnosti otvorili dvere na návštevu unikátnej synagógy Bikur cholim na Kláštorskej ulici. Celé podujatie zorganizovali miestni občianski aktivisti a historici židovskej minulosti Bardejova, Pavol a Peter Hudákovci. Slovami Petra Hudáka, študenta posledného ročníka histórie na univerzite v Nitre: "Veľká účasť potvrdila záujem miestnych obyvateľov o židovskú kultúru a jej pamiatky. Bardejovčania týmto vysielajú odkaz do celého sveta, že nezabúdajú na vlastné dejiny, ktorých nezmazateľnú súčasť tvorili práve židia."

Krátky report o EDŽK v Bardejove nájdete na http://powercore.btsbj.sk/~videoarchiv/spravodajstvo/script/352.php