Synagoga Slovaca Database
 Kokava nad Rimavicou 
Kód: S1B0501 
Pamiatka: Synagóga 
Lokalita: Štúrova  11, Kokava nad Rimavicou 
Okres: Poltár 
Súčasné použitie: výstavná a koncertná sie? 
Vznik: druhá polovica 19. storo?ia  
Architekt: neznámy 
Ústredný zoznam pamiatkového fondu: 10954 
Drobná stavba stojí v strede meste?ka orientovaná východnou stranou do ulice. Tomu zodpovedá aj riešenie fasády s monumentálnou nikou, kruhovým oknom, ktoré kedysi akcentovalo áron hakodeš a dvojicou okien po jeho stranách. Interiér je rekonštruovaný s pôvodnou historickou dekoráciou stien a ženskou galériou na troch stranách modlitebne. Zaujímavé je statické zabezpe?enie ženskej galérie, nestojí na liatinových st?poch ako býva zvykom, ale je upevnená kovovými podperami v stene.
 Obrázky


 Späť na výsledky vyhľadávania
© 2009 SLOVAK JEWISH HERITAGE CENTER