Bratislava – Pamätník Chatama Sofera

Chatam Sofer, vlastným menom Moše Schreiber (1762-1839), bol významný ortodoxný rabín a učenec. Narodil vo Frankfurte nad Mohanom, pôsobil ako rabín v Prostějove a burgenlandskom Mattersdorfe. V roku 1806 sa stal rabínom vo vtedajšom Pressburgu. Prísne ortodoxný rabín viedol v Bratislave ješivu, ktorá bola popredným centrom tradičného židovského učenia v Európe. Po jeho smrti fungovala pod vedením Soferovych potomkov až do roku 1939, kedy sa presídlila do Jeruzalema, kde pôsobí pod menom Pressburger Yeshivah dodnes. História cintorína pod hradom pri dnešnom tuneli siaha do 17. storočia, kedy Pálffyovci povolili svojim židovským poddaným, aby si na pozemku medzi skalným bralom a Dunajom zriadili cintorín. Slúžil komunite do roku 1847. Ohrozený bol až v roku 1943, kedy v dôsledku výstavby tunela a regulácie nábrežia bolo rozhodnuté o jeho likvidácii. Väčšinu hrobov exhumovali a ostatky starostlivo preniesli na neďaleký Nový ortodoxný cintorín. Iba malú skupinu (23) hrobov bratislavských učencov sústredených okolo hrobu Chatama Sofera  ponechali na pôvodnom mieste a prekryli ju betónovými panelmi.

V rokoch 2000-2002 prebehla generálna rekonštrukcia hrobky. Architekt Martin Kvasnica navrhol zaujímavý komplex, ktorý zodpovedá striktným pravidlám židovského zákona, ako aj najvyšším štandardom súčasnej architektúry. Tento pozoruhodný objekt je dôstojným miestom posledného odpočinku významných učencov, ako aj atraktívnym pamätníkom bratislavskej židovskej minulosti.

Lokalita: Nábrežie arm. gen. L. Svobodu (Dunajské nábrežie, pri tuneli), Bratislava
Súčasné využitie: náboženské; vzdelávanie, kultúra, turizmus
Otváracie hodiny: Nie sú presne stanovené. Skupiny a jednotlivci si môžu svoju návštevu dohodnúť vopred so ŽNO Bratislava.
Vstupné: áno
Označenie tabuľou kultúrnej cesty: nie

KONTAKTNÉ ÚDAJE
Poštová adresa: Židovská náboženská obec Bratislava, Kozia 18, 814 47 Bratislava
Zodpovedná osoba: Sekretariát ŽNO
Telefón: +421-2-5441 6949
E-mail: memorial@znoba.sk
Web: www.chatamsofer.sk