Banská Štiavnica – cintorín

Banská Štiavnica bola významným banským mestom a židia mali zakázané sa tam usadiť až do roku 1859, kedy bol tento zákaz zrušený. Židia, prevažne obchodníci, ktorí sa usadili v meste sa veľmi dobre integrovali s nemecky hovoriacim obyvateľstvom. Židovská komunita patrila k neologickému smeru a synagógu si postavila v roku 1893. Pred druhou svetovou vojnou žilo v meste približne 400 židov, dnes už len jeden. Židovský cintorín patrí mestu a prednedávnom bol obnovený vďaka ústretovosti Ústredného zväzu židovských náboženských obcí v SR a predovšetkým vďaka iniciatíve PaedDr. Beaty Nemcovej, ktorá učí na miestnej hotelovej akadémii. Cintorín sa rozprestiera na malebnom úpätí svahu pod Novým hradom. Náhrobné kamene sú prevažne jednoduché s nápismi v nemčine a hebrejčine, ale nájdu sa aj slovenské a maďarské. Súčasťou cintorína a zároveň jeho dominantou je dom smútku v maurskom slohu s výraznou kupolou. Pôvodne slúžil ako vstupný objekt a zároveň pohrebná ceremoniálna hala. Dlhé roky nezáujmu a chátrania spôsobili, že v súčasnosti je potrebné vyvinúť veľa úsilia na kompletnú rekonštrukciu tohto objektu.

Lokalita: Novozámocká ulica (pod Novým hradom), neďaleko parkoviska autobusov
Súčasné využitie: náboženské; turizmus, vzdelávanie
Otváracie hodiny: Návštevy  je potrebné dohodnúť vopred so správcom areálu.
Vstupné: nie
Označenie tabuľou kultúrnej cesty: áno

KONTAKTNÉ ÚDAJE
Poštová adresa: Mierová 13, 96901 Banská Štiavnica
Zodpovedná osoba: PaedDr. Beata Nemcová
Telefón: +421-905-752871
E-mail: beata.nemcova@gmail.com
Web: nie