Hľadaj pamiatku
Múzeum židovskej kultúry
Múzeum židovskej kultúry pôsobí ako špecializované múzeum v rámci Slovenského národného múzea. Jeho poslaním je uchovávať a propagovať židovskú kultúru a umenie na Slovensku. Múzeum vzniklo v roku 1993 spolu s ďalšími špecializovanými múzeami národnostných menšín žijúcich na území Slovenska ako dôsledok prirodzenej potreby integrovať kultúru menšín do slovenskej kultúry v širšom kontexte európskeho multikultúrneho dedičstva.

Múzeum spravuje stále výstavy v štyroch slovenských mestách a pripravuje zriadenie ďalších expozícií v novo zrekonštruovaných synagógach v Nitre a Spišskom Podhradí. Okrem stálych výstav múzeum v spolupráci so slovenskými regionálnymi múzeami organizuje špeciálne výstavy so zámerom propagovať židovskú kultúru v miestach, ktoré boli v minulosti významnými centrami bohatého židovského komunálneho života. Pozdvihnúť vedomie o bohatom slovenskom židovskom dedičstve je jedným z našich najdôležitejších cieľov. Aj keď dnes často prehliadaní, slovenskí Židia hrali dôležitú rolu v politickom, ekonomickom a kultúrnom živote našej spoločnosti. Preto musia byť história a kultúra slovenskej židovskej komunity integrované do všeobecného kultúrneho a historického povedomia.

Múzeum úspešne organizuje výstavy aj v zahraničí, ktoré majú za cieľ propagovať slovenské židovské kultúrne dedičstvo. Početné výstavy v rôznych európskych krajinách, Spojených štátoch a Izraeli aktívne prispievajú ku propagácii Slovenska a európskych kontextov jeho kultúry.

Poštová adresa:
Slovenské národné múzeum – Múzeum židovskej kultúry
Vajanského nábrežie 2, P. O. Box 13
810 06 Bratislava 16

Telefón: +421 2 5934 9142
Fax: +421 2 5934 9145
e-mail: mzk@snm.sk

Riaditeľ múzea: Prof. PhDr. Pavol Mešťan, DrSc.


 Bratislava
 Prešov
 Trnava
 Žilina
 Nitra
©2006 SYNAGOGA SLOVACA