Hľadaj pamiatku
Židovské cintoríny
Na Slovensku je zachovaných 693 židovských cintorínov. Žiaľ, mnohé z nich znesvätili a zničili vandali. Náhrobné kamene často rozkradli miestni podnikavci a dokonca sa stretávame s narušením hrobových jám, ako dôsledok barbarských činov jednotlivcov, ktorí dodnes veria naivným príbehom o pokladoch ukrytých v židovských hroboch.

Cintoríny sa nachádzajú vo všetkých regiónoch Slovenska, aj na najodľahlejších miestach, kde slúžia ako kamenní svedkovia niekdajšieho židovského osídlenia v malých horských dedinkách. Každý cintorín je iný: na niektorých sú výpravné náhrobky prominentných židovských občanov slovenských miest, kým na iných sú jednoduché macevot (náhrobné pomníky) vidieckych židov.

Dôležité a stále nepreskúmané cintoríny sú roztrúsené na severovýchode Slovenska, v regióne so silným chasidským osídlením pred druhou svetovou vojnou. Náhrobky s mnohými zaujímavými folklórnymi dekoratívnymi prvkami s každým novým dažďom pomaly miznú. Veľmi ohrozené sú cintorínske kaplnky, ktorých počet je pre nás doteraz neznámy.©2006 SYNAGOGA SLOVACA