Hľadaj pamiatku
Európsky deň židovskej kultúry
TLAČOVÁ SPRÁVA

nedeľa, 3. september 2006
7. Európsky deň židovskej kultúry
Spoluorganizátori: B’nai B’rith Europe, European Council of Jewish Communities a Red de Juderías de Espańa


V roku 2006 sa 3. septembra po siedmy krát s veľkým úspechom konal Európsky deň židovskej kultúry. Každý rok sa jeho európska dimenzia rozrastá nielen vďaka počtu zúčastnených krajín, ale aj účasťou verejnosti. Podľa odhadov sa na podujatí vystriedalo viac ako 125 000 návštevníkov. Od prvého ročníka v roku 2000, na ktorom sa podieľalo šestnásť krajín, narástlo ich číslo tento rok na tridsať – medzi nimi aj Macedónsko, Slovinsko a Rusko (Moskva a St. Petersburg). Veľký podiel na úspechu Európskeho dňa má kontinuálna a dôsledná práca viac ako 10 000 dobrovoľníkov a zamestnancov rôznych inštitúcií: židovských organizácií, skupín historikov, turistických agentúr, miestnych zastupiteľstiev, múzeí, umelcov, študentov... V niektorých krajinách má EDŽK oficiálny formát a je viazaný na určitú národnú organizáciu alebo inštitucionalizovanú štruktúru. Je tomu tak v Španielsku, kde funguje Red de Juderias de Espańa, sieť španielskych miestnych zastupiteľstiev, ktorá je jednou z troch partnerských organizácií projektu na európskej úrovni. Ďalej je to talianska Unione Comunita Ebraiche Italiane a JECJ-France, ktorá nedávno vznikla vo Francúzsku a združuje komunity, nadácie, organizácie a expertov. V roku 2006 sa tak do Európskeho dňa zapojilo 300 miest, ktoré návštevníkom ponúkli viac ako 900 aktivít. Tohtoročná téma, „Európske korene židovského dedičstva“, umožnila cestou v čase a priestore spoznať kultúrne a historické dedičstvo židovstva. Súčasťou umeleckého, historického a gastronomického programu boli bicyklové výlety a prechádzky, prehliadky so sprievodcom, dni otvorených dverí, výstavy a prednášky, premietanie dokumentárnych filmov, koncerty, ochutnávky a nespočetné ďalšie aktivity.

Návštevníci mali možnosť ísť po stopách známych osobností (medzi inými napríklad Sarah Bernhardt v Paríži, Rabbi Kahn v Nemecku alebo rodina Godchaux v Luxemburgu), mohli spoznať históriu určitej komunity (napríklad Loun v Českej republike, Budapešti a Baje v Maďarsku, Záhrebu v Chorvátsku alebo Pančeva v Srbsku), mohli sa dozvedieť o migrujúcich komunitách (napríklad o ruských Židoch v Ženeve vo Švajčiarsku, o sefardských židov zo Španielska, ktorí sa presťahovali to Solúnu v Grécku alebo o dánskych Židoch, ktorí prišli zo severného Nemecka). V niektorých krajinách bol Európsky deň príležitosťou pripomenúť si dôležité udalosti v dejinách miestnej židovskej komunity: slávilo sa preto 350. výročie návratu židov do Veľkej Británie alebo sto rokov od inaugurácie synagógy v Helsinkách vo Fínsku. Počas Európskeho dňa bolo možné objavovať aj čaro klezmeru (v Nórsku, v Rumunsku...) a sefardskej hudby (v Bosne-Hercegovine, v Španielsku, Macedónsku, Slovinsku...). V mnohých mestách sa odkrývali architektonické a umelecké stopy, ktoré v priebehu storočí zanechali jednotlivé komunity – korene a cesty holandských Židov, židovské kultúrne dedičstvo na Slovensku (v Košiciach, Prešove a Bardejove), v Bulharsku, v okolí Antverp v Belgicku, v oblasti Lvova na Ukrajine. Pri cestách za poznaním návštevníci spoznávali aj drevené synagógy v Litve, na starý židovský cintorín v Göteborgu vo Švédsku, španielske židovské štvrte, talianske synagógy a mnoho iného. Okrem toho, že bol tento mimoriadny deň venovaný verejnosti, výber témy prispel aj k rozvoju projektu Európskych ciest židovského kultúrneho dedičstva, ktorý v decembri 2005 obdržal od Rady Európy diplom v kategórii Veľká kultúrna cesta (Grand Cultural Route). Do budúcnosti sa pripravuje nielen prehľad existujúcich ciest, ale aj vytvorenie nových cezhraničných, národných a miestnych trás.

Tešíme sa na stretnutie s Vami pri ôsmom ročníku Európskeho dňa židovskej kultúry. Viac informácií nájdete na www.jewisheritage.org©2006 SYNAGOGA SLOVACA