Hľadaj pamiatku
Synagógy
V súčasnosti je na Slovensku vyše sto synagóg a modlitební. Niektoré z nich sú zrekonštruované a slúžia kultúrnym účelom, ale väčšinu stretol iný osud. Niektoré zbúrali počas druhej svetovej vojny, kým ďalšie zničili počas komunistického totalitárneho režimu v rámci výstavby megalomanských urbanistických projektov alebo ako výsledok cieleného „odstraňovania“ posledných zvyškov niekdajšej židovskej prítomnosti v mestách (napr. Galanta, Bratislava-Rybné námestie, Michalovce, Humenné, Hlohovec, Nové Mesto nad Váhom).

Mnohé synagógy adaptovali ich noví majitelia na iné účely a pôvodný charakter budovy sa často úplne vytratil (napr. Huncovce, Krupina, Studienka, Skalica, Spišská Belá). Iné stoja dnes schátrané a čelia bezprostrednému zániku (napr. Šaštín-Stráže, Príbeník, Veľká Ida, Stupava, Bytča). Prázdne a vydrancované synagógy, ktorých komunity zmizli spolu so svojimi rabínmi, kantormi a Tórami v plameňoch holokaustu, stoja dnes v slovenských mestách ako poslední svedkovia bohatej kultúrnej minulosti jednej z prekvitajúcich európskych židovských komunít.

Zachované synagogálne objekty na Slovensku pochádzajú najmä z devätnásteho storočia alebo prvej polovice dvadsiateho storočia. Hodnotné budovy zahŕňajú barokovú synagógu vo Svätom Jure, klasicistické synagógy v Huncovciach, Ľuboticiach, Šaštíne-Strážach a Liptovskom Mikuláši. Posledné dve deväťklenbové synagógy sa zachovali v Stupave a Bardejove. Synagógy v Malackách (architekt Wilhelm Stiassny), Vrbovom a Prešove pripomínajú kedysi módny maurský štýl. Popredný architekt secesných synagóg, Leopold (Lipót) Baumhorn, navrhol synagógy v Nitre a Lučenci a renovoval synagógu v Liptovskom Mikuláši. Hodnotná secesná synagóga stojí tiež v Trenčíne. Synagógy v Bratislave (architekt Artur Szalatnai-Slatinský), Košiciach (architekt Lajos Kozma) a Žiline (architekt Peter Behrens) postavili v medzivojnovom období.

Mesto Košice uchováva hodnotné zoskupenie židovských pamiatok. Toto východoslovenské mesto bolo pred holokaustom centrom niekoľkých paralelne fungujúcich židovských komunít, ktoré reprezentovali široké spektrum židovských náboženských prúdov. Synagogálne objekty niekdajšej chasidskej, ortodoxnej a neologickej kongregácie sa zachovali dodnes, niektoré aj s pôvodným inventárom.©2006 SYNAGOGA SLOVACA