Hľadaj pamiatku
Slovenské centrum
židovského kultúrneho dedičstva
Slovenské centrum židovského kultúrneho dedičstva je mimovládna a nezisková organizácia, ktorá bola založená na jar roku 2006 v Bratislave ako spoločný projekt Židovskej náboženskej obce Bratislava a Neinvestičného fondu židovského kultúrneho dedičstva - Menorah. Súčasťou širokého spektra našich aktivít sú: výskum, dokumentácia a monitoring pamiatok, vzdelávacie aktivity, propagačná a konzultačná činnosť. Cieľom všetkých týchto činností je prispieť ku uchovaniu židovského kultúrneho dedičstva na Slovensku.

Náš profesionálny tím pracuje na princípoch moderného manažmentu – efektívne a s orientáciou na projekt, čo nám dovoľuje aktívne reagovať na potreby ohrozených židovských pamiatok v našej krajine. Centrum je nepolitická profesionálna organizácia, ktorá sa angažuje v otázkach záchrany kultúrneho dedičstva na Slovensku. Sme otvorení spolupráci s ľubovolnou slovenskou alebo zahraničnou organizáciou alebo jednotlivcami, ak to bude v prospech slovenského židovského kultúrneho dedičstva.

Výskum a dokumentácia

Centrum sa zaoberá výskumom slovenského židovského kultúrneho dedičstva, synagogálnej architektúry a iných artefaktov židovskej materiálnej kultúry na Slovensku. Spracovali sme výsledky projektu Synagoga Slovaca, ktorý dokumentuje slovenskú synagogálnu architektúru. Výstupy projektu sú verejnosti prístupné na internetovej databáze na tejto webstránke.

Okrem synagogálnej architektúry dokumentujeme aj iné židovské pamiatky, napríklad bývalé vzdelávacie a obecné budovy ako aj domy smútku a niektoré vybrané cintoríny. Na zdokumentované miesta sa vraciame, aby sme mohli monitorovať aktuálnu situáciu.

Publikácie

Pripravili sme vydanie bohato ilustrovanej publikácie „Synagogálna architektúra na Slovensku“. Táto monografia je prvou rozsiahlou publikáciou o slovenskej synagogálnej architektúre.

Centrum pripravuje informačné materiály o pamiatkach, ktoré sme zapojili do projektu Slovenskej cesty židovského kultúrneho dedičstva. Návštevníkom poskytujú základné informácie, ktoré im umožnia spoznať konkrétnu pamiatku. V pdf formáte si ich môžete stiahnuť tu.

Vzdelávacie a konzultačné aktivity

Dôležitou súčasťou práce Centra sú vzdelávacie a konzultačné aktivity v oblasti ochrany židovských pamiatok. Našim know-how pomáhame bratislavskej židovskej náboženskej obci ako aj Ústrednému zväzu židovských náboženských obcí na Slovensku.

V súčasnosti sme zapojení do nasledujúcich projektov:

ŽNO Bratislava – dlhodobý manažment strategických lokalít kultúrneho dedičstva obnova synagógy na Heydukovej ulici pamiatková obnova domu smútku na ortodoxnom cintoríne spravovanie zbierky judaík ŽNO Bratislava a príprava je muzealizácie

Fundraising

Nezbierame peniaze pre konkrétne lokality, ale radi sprostredkujeme potencionálnemu darcovi vhodný projekt na Slovensku. Takto sme pomohli pri projektoch opravy synagóg v Šamoríne a Stupave.

Genealogický výskum

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že Slovenské centrum židovského kultúrneho dedičstva sa nezaoberá súkromným výskumom rodokmeňov a na žiadosti v tejto oblasti nemôžeme odpovedať.
©2006 SYNAGOGA SLOVACA