Hľadaj pamiatku
Podporili nás
Naše aktivity sa uskutočňujú vďaka finančnej a materiálnej podpore nasledovných inštitúcií a darcov:

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky, Bratislava

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky, Bratislava

Ústredný zväz židovských náboženských obcí v SR, Bratislava

N. f. židovského kultúrneho dedičstva – Menorah, Bratislava

The Rothschild Foundation (Europe), Londýn

Cahnman Foundation, New York

Memorial Foundation for Jewish Culture, New York

The American Joint Distribution Committee, New York

Ralston Family Philanthropic Fund, San Francisco

Deutscher Akademischer Austausch Dienst (DAAD), Bonn

Grantová agentúra SR pre vedu VEGA, Bratislava

Rada na odškodnenie obetí holokaustu v SR, Bratislava

Nadácia EZRA, Bratislava

Kultúrny spolok židovských občanov Slovenska, Bratislava

Vzdelávacia nadácia Jana Husa, Bratislava

Prvá slovenská investičná skupina, a.s., Bratislava

Cestovná kancelária SATUR, a.s., Bratislava

Cestovná kancelária Enjoy Slovakia, s.r.o., Pezinok

Oldřiška a Peter Borský, Bratislava

©2006 SYNAGOGA SLOVACA