Hľadaj pamiatku
MENORAH - Neinvestičný fond židovského kultúrneho dedičstva
Dôležitým partnerom nášho projektu je Menorah - Neinvestičný fond židovského kultúrneho dedičstva v Bratislave. Okrem finančnej podpory nám tím odborníkov n.f. veľkoryso poskytuje hodnotné konzultácie ako aj inú odbornú pomoc.

Menorah je mimovládna a nezisková organizácia, ktorú v roku 2000 založila skupina slovenských občanov. Jej hlavným cieľom je podporovať aktivity vedúce k uchovaniu židovskej kultúry a náboženstva na Slovensku. Menorah úzko spolupracuje so židovskou komunitou v Bratislave a inými židovskými organizáciami na Slovensku. Jej cieľom je podporovať vzdelávanie v rámci židovskej komunity, ako aj organizovať semináre pre laickú verejnosť a poskytovať možnosť dozvedieť sa Menorah - Jewish Heritage Foundationviacej o judaizme. Každý človek má právo žiť podľa tradičných zásad židovského učenia a obohatiť svoj život židovskou kultúrou.

Menorah podporuje aktivity vedúce k ochrane židovských pamiatok a projekty, ktoré prispievajú k vzdelávaniu majoritnej spoločnosti o judaizme. Veríme, že židovská kultúra a náboženstvo majú byť prístupné aj nežidovskému svetu. Iba takto môžeme šíriť univerzálne myšlienky našich prorokov a získať toleranciu a rešpekt v demokratickej a pluralistickej spoločnosti.

Pre viac informácií o Neinvestičnom fonde židovského kultúrneho dedičstva – Menorah navštívte webstránku www.menorah.sk

©2006 SYNAGOGA SLOVACA