Hľadaj pamiatku
Synagogue Architecture in Slovakia:
A Memorial Landscape of a Lost Community
Synagogue Architecture in Slovakia: A Memorial Landscape of a Lost Community je prvým spracovaním architektúry synagóg na Slovensku vo forme knižnej monografie v anglickom jazyku. Úvodná kapitola je venovaná dejinám židovskej komunity na Slovensku a slúži na vykreslenie historického a spoločenského kontextu, v rámci ktorého synagogálna architektúra vznikla. Nasleduje kapitola o stredoeurópskych súvislostiach a rôznych právnych, náboženských a ostatných determinantách, ktoré sa odrazili pri stavbe synagóg. Práca zahŕňa prípadovú štúdiu Košíc, Prešova a Bardejova, trojice východoslovenských miest, kde sa zachovali najrozsiahlejšie súbory židovskej sakrálnej architektúry. Nakoniec prichádza rozsiahly katalóg stojacich a zbúraných synagóg na Slovensku. Text publikácie je bohato ilustrovaný fotografiami, mapami, plánmi a historickými zábermi, z ktorých je väčšina publikovaná po prvýkrát. Kniha je výsledkom šesťročného dokumentačného projektu synagogálnej architektúry, Synagoga Slovaca, ktorý lokalizoval, dokumentoval a katalogizoval existujúce objekty synagóg na Slovensku.

Všetky výnosy z predaja tejto publikácie budú použité na budovanie Slovenskej cesty židovského kultúrneho dedičstva a ďalšie projekty v oblasti židovského kultúrneho dedičstva na Slovensku.

Autor:

Dr. Maroš Borský sa narodil v Bratislave a študoval dejiny umenia a judaistiku v Bratislave, Regensburgu, Londýne, Jeruzaleme a Heidelbergu. V rokoch 2001-2006 pôsobil ako kurátor v Slovenskom národnom múzeu-Múzeu židovskej kultúry, kde založil a viedol dokumentačný projekt synagóg na Slovensku, Synagoga Slovaca. Od roku 2006 je Dr. Borský riaditeľom Slovenského centra židovského kultúrneho dedičstva v Bratislave.


Kde možno knihu zakúpiť

Môžete si ju pohodlne objednať cez náš online obchod tu.

Ak uprednostňujete klasické kníhkupectvá, publikáciu nájdete v nasledovných obchodoch:

 • Bratislava
  predajňa v Slovenskej národnej galérii, Námestie Ľ. Štúra 4
  kníhkupectvo ARTFORUM, Kozia 20
  kníhkupectvo ALEXIS, Kapucínska 5
 • Košice
  MIC Košice, OD DARGOV, Hlavná 2
 • Budapest
  CEU Bookshop, Zrínyi u. 12, 1051 Budapest
  Láng Téka, Pozsonyi út 5, 1137 Budapest
 • New York
  Museum of Jewish Heritage, 36 Battery Place
©2006 SYNAGOGA SLOVACA