Židovské linky na Slovensku
 Inštitút judaistiky UK (www.ij.uniba.sk)
 Slovenská únia židovskej mládeže(www.suzm.sk)
 Menorah - n.f. židovského kultúrneho dedičstva (www.menorah.sk)
 Časopis Delet (www.delet.sk)
 Internetový magazín Chaverim (www.chaverim.sk)
 Združenie Ester Košice (www.ester.host.sk)
 Iné linky na Slovensku
MÚZEÁ
 Slovenské národné múzeum (www.snm.sk)
 Slovenská národná galéria (www.sng.sk)
 Galéria Jána Koniarka Trnava (www.gjk.sk)
 Múzeá na Slovensku (www.muzeum.sk)

CESTOVANIE
 Slovenská agentúra pre cestovný ruch(www.sacr.sk)
 Slovakia Tour Operator DMC (www.enjoyslovakia.com)
 Slovakia Hotels (www.slovakiatravel.com)
 Bratislava Hotels (www.slovakiatravel.com)
 Bratislava Sightseeing Tours (www.visitbratislava.info)
 Translation Services (www.online.sk)

 Zahraničné židovské linky
ŽIDOVSKÉ MÚZEÁ
 Association of European Jewish Museums (www.aejm.org)
 Directory of Jewish Museums (www.science.co.il/Jewish-Museums.asp)
 Memorial Museum of Hungarian Speaking Jewry (www.hjm.org.il)

ŽIDOVSKÉ KULTÚRNE DEDIČSTVO
 International Survey of Jewish Monuments (www.isjm.org)
 European Day of Jewish Culture (www.jewisheritage.org)
 Centropa Project (www.centropa.org)

Židovský Internet
 Jewish.Net (www.jewish.net)
 Shamash: The Jewish Network (www.shamash.org)


©2006 SYNAGOGA SLOVACA