Hľadaj pamiatku
Vitajte na stránke slovenského židovského kultúrneho dedičstva - Synagoga Slovaca
Naša činnosť začala v roku 2001 dokumentačným projektom slovenskej synagogálnej architektúry - Synagoga Slovaca. Synagóga, najprominentnejšia židovská inštitúcia a jeden z najjednoduchšie identifikovateľných znakov židovskej komunálnej prítomnosti, slúžila v dejinách ako kľúč k prežitiu Židov v diaspore. Nehnuteľné pamiatky židovskej kultúry zahŕňajú cintoríny, cintorínske kaplnky, mikve (rituálne kúpele), školské budovy a iné židovské komunálne stavby.

Slovenské židovské kultúrne dedičstvo predstavuje jedno z najohrozenejších kultúrnych dedičstiev v Európe. V súčasnosti u nás existuje vyše sto synagóg a modlitební, niekoľko objektov rituálnych kúpeľov a takmer sedemsto cintorínov s neurčeným počtom cintorínskych kaplniek. Iba približne pol tucta synagóg alebo modlitební sa používa na náboženské účely, väčšina cintorínov je opustených a zarastených vegetáciou.

Online databázu sme vytvorili - a dopĺňame ju - za účelom poskytnutia informácií o našich výskumných aktivitách. Hlavným cieľom je propagovanie slovenského židovského kultúrneho dedičstva pre odbornú ako aj pre širokú laickú verejnosť. Detailná databáza poskytne užitočné informácie priateľom židovskej kultúry, ako aj zahraničným krajanom židovského pôvodu, ktorí pátrajú po svojich koreňoch. Takisto dúfame, že napomôže rozvoju cestovného ruchu, pretože na Slovensku máme unikátne židovské pamiatky. Päť z nich sme nominovali do Európskej cesty židovského kultúrneho dedičstva. Tento prestížny medzinárodný projekt pod patronátom Rady Európy koordinujeme na slovenskej úrovni.

Sme presvedčení, že naša cieľavedomá práca v oblasti výskumu, záchrany a propagácie slovenského židovského kultúrneho dedičstva pomôže k vytvoreniu efektívneho systému jeho zachovania a obnovy. Iba dlhodobá a cielená stratégia prispeje k záchrane slovenských židovských pamiatok ako neoddeliteľnej súčasti multikultúrneho dedičstva Slovenska.
©2006 SYNAGOGA SLOVACA