Hľadaj pamiatku
Pamätníky holokaustu na Slovensku
Na Slovensku je množstvo lokalít, ktoré pripomínajú udalosti holokaustu a Slovenské centrum židovského kultúrneho dedičstva ich priebežne dokumentuje a informuje o nich na tejto internetovej databáze židovských pamiatok.

Aj keď nie sú so židovskou kultúrou spojené priamo, skôr tragicky so zničením kedysi prosperujúcich židovských komunít na Slovensku, rozhodli sme sa dokumentovať aj tieto miesta, pretože by nemali upadnúť do zabudnutia. Niekedy sú pamätné tabule inštalované na miestach, na ktorých ich vnímajú iba miestni obyvatelia. Naša databáza bude zdrojom informácií o týchto lokalitách „miestnej spomienky“.

Pred rokom 1989 iniciovali zriadenie verejných pamätníkov buď štátne alebo stranícke úrady a na obete holokaustu sa spomínalo ako „protifašistických bojovníkov“ alebo ešte vo všeobecnejšej kategórii. Druhá skupina pamätníkov vznikla zásluhou židovských obcí ako súčasť polosúkromnej, obecnej memoriálnej kultúry a často sa nachádzajú v rámci židovských obecných budov – v synagógach alebo na cintorínoch.

Po roku 1989 dominoval nový trend: štát ako aj miestna samospráva postavili pamätníky obetiam holokaustu na verejných priestranstvách, ktoré sú dnes neodmysliteľnou súčasťou mestskej architektúry.

Dokumentujeme dve kategórie lokalít:

Miesta, na ktorých sa udiali dôležité udalosti súvisiace s holokaustom, na ktoré by sa nemalo zabudnúť ako súčasť spomínania na holokaust Miesta verejne pripomínajúcich holokaust pamätníkmi alebo pamätnými tabuľami
©2006 SYNAGOGA SLOVACA